Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 387

HĐND xã Giao Thịnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11.

Năm 2020, nhiều chỉ tiêu của Giao Thịnh đạt và vượt kế hoạch đề ra như thu ngân sách, năng suất lúa, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Năm 2021, Giao Thịnh đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục những tồn tại, hạn chế đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, chọn từ 5 - 6 xóm xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người

 

Đồng chí Bùi Văn Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Thịnh khai mạc kỳ họp.

HĐND xã Giao Thịnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, thông qua các Nghị quyết về thu chi ngân sách và xây dựng cơ bản năm 2021.

                                                                                                   Kỳ họp đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Năm 2020, Giao Thịnh cũng như nhiều địa phương trong huyện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thu nhập của một số lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng ủy, HĐND, UBND và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xã, nhiều chỉ tiêu năm vượt kế hoạch. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm, năng suất lúa đạt trên 140 tạ/ha, thu ngân ngân sách đạt trên 140%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,99% trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội còn 0,48%.

 Năm 2021, Giao Thịnh đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục những tồn tại, hạn chế đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, chọn từ 5 - 6 xóm xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ ổn định chính trị, trật tự ATXH. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 72 triệu đồng/người, sản lượng lương thực đạt 7100 tấn, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy