Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 343

Kỳ họp thứ Mười một HĐND xã Bạch Long khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Với sự cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã, năm 2020 Bạch Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Sản lượng màu quy thóc đạt 404 tấn đạt 109% kế hoạch; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đạt 568 tấn, đạt 101%; Sản lượng thủy sản gần 3.450 tấn, đạt 101%. Lĩnh vực giáo dục được quan tâm, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt…

Đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Bạch Long phát biểu khai mạc kỳ họp

xã   

 HĐND xã Bạch Long báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, chương trình công tác hoạt động của HĐND xã năm 2021

Mặc dù còn những khó khăn, song với sự cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã, năm 2020 Bạch Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Sản lượng muối 11 tháng đạt 4.900 tấn, bằng 98% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXII đề ra; Sản lượng màu quy thóc đạt 404 tấn đạt 109% kế hoạch; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đạt 568 tấn, đạt 101%; Sản lượng thủy sản gần 3.450 tấn đạt 101%.

Cùng với đó, các xóm đã tích cực nâng cấp đường giao thông liên xóm, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí NTM. Các nhà trường đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục, các cuộc vận động, các phong trào thi đua và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng dạy và học ngày được nâng cao. Trong đó, Trường THCS, Trường Mầm non được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục của huyện. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, ANQP được đảm bảo.

Đồng chí Trần Hoài Thanh - HUV, Phó Chánh văn phòng HU, HĐND, UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tới dự và phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trần Hoài Thanh - HUV, Phó Chánh văn phòng HU, HĐND, UBND huyện đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và những vấn đề liên quan đến địa phương.

Đồng chí Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long đã trả lời 11 ý kiến của cử tri kiến nghị trong các tiếp xúc trước kỳ họp với các nhóm vấn đề về đất đai, môi trường, thủy lợi nội đồng, tiến độ chuyển đổi vùng sản xuất; xử lý nợ tồn đọng của HTX sau thanh tra… HĐND xã đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi NSNN xã năm 2021. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bạch Long nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021, tích cực huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề, dịch vụ, chế biến muối, NTTS. Huy động nguồn lực xã hội hóa để xây mới, tu bổ các phòng học, Nhà đa năng tại 3 cấp học. Tiếp cận các dự án để nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phấn đấu sớm trở thành xã NTM nâng cao hướng tới NTM kiểu mẫu. Các đại biểu HĐND xã cần tập trung nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát thực thi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND theo quyền hạn chức năng của mình. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy