Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 281

Kỳ họp thứ Mười một HĐND xã Hồng Thuận khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm 2020.

 Năm 2020 mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, song dưới sự giám sát của HĐND, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, Hồng Thuận vẫn hoàn thành 7/8 các chỉ tiêu phát triển KTXH theo kế hoạch đề ra. Trong đó sản lượng lương thực đạt gần 9.200 tấn bằng 100% kế hoạch năm, giá trị canh tác trên đất 2 lúa đạt 90 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm

      Tại kỳ họp thứ Mười một HĐND xã Xã Hồng Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tập trung đánh giá tình hình phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Kỳ họp thứ Mười một HĐND xã Hồng Thuận NK 2016-2021

     Năm 2020 mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, song dưới sự giám sát của HĐND, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể Hồng Thuận vẫn hoàn thành 7/8 các chỉ tiêu phát triển KTXH theo kế hoạch đề ra. Trong đó sản lượng lương thực đạt gần 9.200 tấn bằng 100% kế hoạch năm, giá trị canh tác trên đất 2 lúa đạt 90 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm.Các chỉ tiêu về an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 2,1%, hộ cận nghèo 7,3%. Thu ngân sách trong 11 tháng hơn 22,6 tỷ đồng đạt trên 340% kế hoạch năm. Riêng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng không đạt Kế hoạch do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc lớn trên địa bàn. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 đồng thời tiếp tục triển khai các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Ông Nguyễn Quốc Đàm - Bí thư BCH Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

    Năm 2020, HĐND xã Hồng Thuận làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã, huyện với cử tri địa phương đảm bảo dân chủ đúng quy định. Làm tốt các cuộc giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề tại các trường học về việc thu, chi các khoản đóng góp đối với học sinh các cấp, đảm bảo theo đúng hướng dẫn, không để nảy sinh bức xúc trong nhân dân. Đối với đại biểu HĐND xã làm tốt trách nhiệm với cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ánh trước các kỳ họp.

      Bên cạnh kết quả đã đạt được, Kỳ họp đã tập trung bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể. UBND xã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN đề ra, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung đó là hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021, sản xuất vụ xuân và các hoạt động vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm. Tại kỳ họp, UBND xã đã trình 4 Tờ trình về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, Tờ trình về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Tờ trình về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và Tờ trình về việc điều chỉnh quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn./.

Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy