Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 500

UBND huyện triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2020, tiến độ GPMB xây dựng tuyến đường bộ ven biển và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

      Theo kế hoạch năm 2020 tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 17 xã, thị trấn và Khu đô thị thị trấn Ngô Đồng với hơn 380 lô. Thời gian tổ chức đấu giá từ 19/11-7/12/2020 do Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường tổ chức. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa hiện nay có 2 xã hoàn thành 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận là Giao Hà và Giao Yến. Các địa phương có tuyến đường bộ ven biển đi qua, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất nông nghiệp dự kiến thu hồi đợt 1 gần 200 nghìn m2 , số tiền dự kiến bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

      UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2020; triển khai tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 
UBND huyện triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020, tiến độ GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp

      Theo kế hoạch năm 2020 tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 17 xã, thị trấn và Khu đô thị thị trấn Ngô Đồng với hơn 380 lô. Thời gian tổ chức đấu giá từ 19/11-7/12/2020 do Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường đảm nhận. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa hiện nay có 2 xã hoàn thành 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận là Giao Hà và Giao Yến. Các xã như Giao Hải, Giao Long, Giao Thịnh hoàn thành một phần, các xã như Giao Thanh, Giao An… chưa báo cáo đăng ký thời gian nộp số hồ sơ còn lại, các địa phương phải đo đạc lại như Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Phong, Giao Xuân, Hồng Thuận nên tiến độ làm hồ sơ chậm. Cùng với đó, các địa phương có tuyến đường bộ ven biển đi qua, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Hiện đã giải ngân xong đợt 1để phục vụ lễ khởi công với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đã hoàn thành thủ tục ký hợp đồng trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng với Trung tâm kỹ thuật Công nghệ địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, đơn vị đã đo xong thực địa đối với 10 xã, đã thẩm định tại thực địa đối với trích đo địa chính của 5 xã Giao An, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hà, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Tổng diện tích đất nông nghiệp dự kiến thu hồi đợt 1 gần 200 nghìn m2 , số tiền dự kiến bồi thường hơn 40 tỷ đồng. Về giải phóng các công trình công cộng như điện lưới với 32 đoạn tuyến trung, hạ thế chiều dài hơn 5 ngàn m, hơn 2.600 m đường ống nước sạch và hơn 6 ngàn m đường dây thông tin của Viettel và VNPT. Về phương án tái định cư có 8 xã dự kiến có tái định cư phân tán với diện tích 13 ha, trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm để đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

 
 
Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở rà soát hồ sơ đất đai kỹ trước khi đấu giá, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm rõ. Các địa phương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân, sau khi tuyến đường bộ ven biển hoàn thành thu hút các dự án vào đầu tư trên địa bàn thuận tiện trong việc chuyển đổi cũng như bồi thường cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch, triển khai sớm để địa phương bàn giao toàn tuyến cho đơn vị thi công tuyến đường bộ ven biển 30/4/2021./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy