Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 432

Kỳ họp thứ Mười hai, Hội đồng nhân dân huyện Giao Thủy miễn nhiệm và bầu một số chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XVIII sẽ tiến hành thông báo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, bầu Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện và bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười hai về việc phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, miễn nhiệm các ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và ủy viên UBND huyện. Đồng chí Lại Văn Hiếu - TUV, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, các vị đại biểu HĐND huyện đã về dự.

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

         Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sau Đại hội Đảng bộ huyện tiến hành kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ đảm bảo đúng quy định. Tại Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XVIII sẽ tiến hành thông báo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, bầu Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện và bầu Ủy viên UBND huyện. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ kỳ họp sẽ bầu các chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp đã thông báo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tô Xuân Hiển. Chủ tịch UBND huyện trình kỳ họp về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với ông Vũ Văn Chương - Nguyên Trưởng phòng Tư pháp, đồng chí Doãn Văn Lượng - Nguyên Trưởng phòng Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Nguyên Quyền Trưởng phòng Công thương và đồng chí Bùi Văn Khôi - Nguyên Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện do chuyển công tác và nghỉ chế độ BHXH.

 

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện
trình Dự thảo giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp

Ngay sau khi miễn nhiệm các chức danh, Kỳ họp giới thiệu nhân sự bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII đối với ông Bùi Văn Khôi - UVBTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy và chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Vũ Thanh Tình - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Với hình thức bỏ phiếu kín, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định. Đồng thời, Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết miễn nhiệm và xác nhận kết quả các chức danh theo hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy