Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 604

UBND huyện triển khai công tác cải cách hành chính và công chức, viên chức

UBND huyện thống nhất chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính cấp xã; những điểm mới quy định đối với công chức viên chức trong công tác tuyển dụng công chức viên chức; rà soát tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức viên chức. Nội dung về chuyển đổi vị trí công tác; đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ chức, viên chức; quy định tuổi nghỉ hưu. Những Nghị định về vị trí việc làm, việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức...


Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


    UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và công chức, viên chức. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thúy Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính như chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5/10 huyện thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2018, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đã được các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong huyện triển khai. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số phòng ban, ngành và một số xã, thị trấn chưa được coi trọng; năng lực công tác, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong quá trình giải quyết, để hồ sơ quá hạn, hồ sơ bị trả lại do phải bổ sung, hoàn thiện sau khi đã tiếp nhận và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trên cơ sở những ý kiến phát biểu tham luận của các ngành, địa phương và để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Trong đó, hướng dẫn cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, cách thức đánh giá, chấm điểm các chỉ số thành phần của bộ Chỉ số cải cách hành chính, nhất là đối với cấp xã mà cán bộ Sở nội vụ đã triển khai, hướng dẫn tại hội nghị; nắm chắc các Nghị định, Thông tư, Kết luận, Hướng dẫn và Công văn quy định về công chức, viên chức.Đồng chí Phạm Văn Thoa - Trưởng phòng Nội vụ triển khai văn bản về công chức, viên chức.


     Tới đây các ngành chức năng tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, cấp huyện theo quy định; rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ còn thiếu. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ứng xử văn minh, lịch sự vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từ huyện tới các xã, thị trấn. Những địa phương chưa có Bộ phận hành chính một cửa cần tham quan, học tập các mô hình để áp dụng, triển khai thực hiện. Các địa phương trong 
huyện cần tập trung chỉ đạo khẩn trương giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính phải đúng hạn, không để tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn và trả hồ sơ cho công dân./.


Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy