Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 520
Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển.
     UBND huyện tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị báo cáo tiến độ GPMB thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện Giao Thủy 

   Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện Giao Thủy có chiều dài 24,49 km, trong đó có 5,2 km trùng với Quốc lộ 37B (đi qua xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm) và 19,29 km làm mới đi qua địa phận 10 xã gồm: xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hà, Giao Hải, Giao Long, Giao Châu, Giao Yến và xã Giao Phong. Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện khoảng 522.000 m2 (Trong đó, đất khu dân cư khoảng gần 32.000 m2, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) và thủy lợi khoảng gần 62.000 m2...

    Thời gian qua, 10 xã có tuyến đường bộ đi qua đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Trung tâm kỹ thuật CNĐC thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường đã tiến hành đo được 5 xã gồm: Giao An, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hà. Đang tiến hành xử lý số liệu nội nghiệp. Đối với xã Giao An đến nay đã cơ bản hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định. Các xã Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hà, Trung tâm kỹ thuật CNĐC đang phối hợp với các xã để hoàn thiện số liệu, dự kiến xong trước ngày 30/9/2020.

    Đối với các xã Giao Hải, Giao Long, Giao Châu, Giao Yến và Giao Phong triển khai đo từ ngày 23/9/2020 và dự kiến hoàn thành đo tại thực địa đối với 5 xã xong trước ngày 10/10/2020.

                                                   Đồng chí Trần Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Giao Hà báo cáo kết quả công tác GPMB tại địa phương

    Tại Hội nghị, các địa phương đã báo cáo tiến độ GPMB và đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB phục vụ Dự án

                                                                      Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu đầy đủ trình tự, thủ tục, các bước GPMB theo quy định. Thường xuyên tổng hợp tiến độ và tham mưu về các đề xuất, kiến nghị, giải quyết vướng mắc trong GPMB. Đối với xã Giao An tiến hành công khai bản trích đo địa chính, dự thảo phương án GPMB đối với phần đất nông nghiệp xong trước ngày 25/9/2020. Tổ chức họp dân trước ngày 30/9/202. Đối với các xã
Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hà (thuộc đợt 1) lập dự thảo phương án và tổ chức họp dân xong trước ngày 10/10/2020. Đối với 5 xã thuộc đợt 2: Căn cứ tình hình thực tế khi đo đạc. Dự kiến ngày 4/10/2020 các địa phương tiến hành công tác kiểm đếm đối với tài sản, vật kiến trúc trên đất trong khu vực dân cư… nhằm đảm bảo việc bàn giao mặt bằng Dự án theo đúng kế hoạch./.

 

Hoàng Mai
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy