Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 659
Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện Giao Thủy miến nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Ái- TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sau Đại hội Đảng bộ huyện tiến hành kiện toàn, sắp xếp bộ máy cán bộ đảm bảo đúng quy định. Tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện sẽ tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Với tinh thần đoàn kết, xây dựng kỳ họp bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

        Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ Mười một về việc phê chuẩn, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Lại Văn Hiếu – TUV, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy; đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, các vị đại biểu HĐND huyện đã về dự kỳ họp. Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

     
         Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sau Đại hội Đảng bộ huyện tiến hành kiện toàn, sắp xếp bộ máy cán bộ đảm bảo đúng quy định. Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa XVIII sẽ tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Với tinh thần đoàn kết, xây dựng kỳ họp cũng sẽ bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.Đồng chí Tô Xuân Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ


       Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lương Xuân Vĩnh, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Cao Thành Nam. Thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Thành Mạnh. HĐND huyện giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy. UBND huyện trình dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Cao Thế Tạo nghỉ chế độ BHXH, ông Vũ Thanh Tình chuyển công tác mới. Ngay sau khi miễn nhiệm các chức danh, UBND huyện đã giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Cao Thành Nam – UVBTV huyện ủy, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Với hình thức bỏ phiếu kín, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện theo đúng quy định. Đồng thời, thông qua 8 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh theo hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện
trình Dự thảo Nghị quyết giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp

Đồng chí Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Hải Yến 
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy