Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 578
Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy vững bước trên chặng đường mới.

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 13/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33C thiết lập các Tòa án quân sự trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam mới. Từ đó, hệ thống Tòa án các cấp được thành lập, hoàn thiện và phát triển.

Gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của đất nước, của hệ thống Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy được tái lập ngày 01/4/1997, đơn vị chỉ có 8 cán bộ, công chức và đứng trước nhiều khó khăn về mọi mặt. Đến nay, cơ sở vật chất của của Tòa án nhân dân huyện đã không ngừng được hoàn thiện, biên chế có 11 công chức và 03 lao động. Hiện đơn vị có 5 Thẩm phán, trong đó có Chánh án và 2 Phó Chánh án; 11/11 cán bộ công chức đều có trình độ Đại học và trên Đại học.Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy đã luôn quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Tòa án cấp trên, đội ngũ cán bộ nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, vững vàng về lập trường chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ. Phát huy truyền thống của các thế hệ Tòa án qua các thời kỳ, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, góp phần vào việc xây dựng, phát triển quê hương Giao Thủy giàu đẹp, văn minh; vào sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của hệ thống Tòa án trong 75 năm qua.

 

Xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy. 

         

Những năm qua, số lượng các loại án Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy thụ lý, giải quyết đều tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Tội phạm, nhất là tội phạm ma túy phức tạp và tinh vi hơn. Các tranh chấp dân sự, đặc biệt tranh chấp về quyền sử dụng đất, do giấy tờ không đầy đủ, thủ tục khi giao dịch không chặt chẽ. Án hôn nhân và gia đình có tranh chấp về nuôi con, chia tài sản diễn ra gay gắt, quyết liệt. Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, đơn vị đã tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua, bám sát chủ đề trong hệ thống Tòa án nhân dân: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; thực hiện chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Các biện pháp nâng cao chất lượng xét xử được áp dụng như: Đổi mới cách thức tổ chức phiên tòa để đảm bảo thực hiện nguyên tắc tranh tụng. Trao đổi nghiệp vụ hàng tuần, nghiên cứu và thảo luận quy định mới cũng như hướng dẫn nghiệp vụ mới; chú trọng công tác hòa giải, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, thi viết bản án.... Các Thẩm phán đi sâu tìm hiểu những lĩnh vực liên quan đến tình tiết vụ án để ra bản án và quyết định sát với thực tế có tính thuyết phục.

 

Năm 2020, số vụ việc Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy thụ lý, giải quyết tiếp tục gia tăng.

                                                                                                                                                   

 Việc xử phạt nghiêm minh được kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Nhiều phiên tòa lưu động được tổ chức ngay tại địa bàn nơi xảy ra vụ án hoặc nơi cư trú của bị cáo, đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong quần chúng nhân dân và răn đe phòng ngừa tội phạm. Kết quả cụ thể, trong 5 năm gần đây, thành tích của đơn vị được cấp ủy địa phương, cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Chi bộ được Ban Thường vụ huyện ủy công nhận “TCCS Đảng trong sạch vững mạnh” nhiều năm. Tòa án liên tục được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều lượt Thẩm phán, Thư ký, công chức đơn vị được tặng “Bằng khen” của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; “Bằng khen” của UBND tỉnh Nam Định, có Thẩm phán đạt “Thẩm phán giỏi”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân”.... Đặc biệt, các năm 2016 và 2017 đơn vị được tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” của Tòa án nhân dân tối cao.

Xét xử án lưu động tại cơ sở.

 Năm 2020, số lượng các loại vụ việc mà Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy thụ lý, giải quyết tiếp tục gia tăng (Tính từ ngày 01/10/2019 đến 31/08/2020 đã thụ lý, giải quyết 416/444 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 94%). Tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn,trong khi đó biên chế không tăng. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, mỗi Thẩm phán, Thư ký, công chức, người lao động trong đơn vị đã và đang tích cực trong công tác, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, với sự rèn luyện, nỗ lực không ngừng, tin tưởng rằng Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy tiếp tục giữ vững truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề và động lực để các thế hệ cán bộ, Thẩm phán tiếp tục vững bước trên chặng đường mới./.

 

                                                                              Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy.