Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 643
Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân xã Giao Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại Kỳ họp, nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm kiến nghị, đó là UBND xã khẩn trương kiện toàn lại Ban nông nghiệp; có kế hoạch nâng cấp khu xử lý rác thải, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, quan tâm các công trình cầu, đường phục vụ sản xuất. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai không để vi phạm mới phát sinh. Xử lý dứt điểm vi phạm hành lang ATGT, đề xuất di chuyển cột điện sau khi các tuyến đường đã được mở rộng.

      Hội đồng nhân dân xã Giao Xuân vừa tổ chức kỳ họp thứ Mười, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy về dự.

Đồng chí Phạm Thị Dậu - Phó Bí thư TT Đảng ủy, PCT UBND xã Giao Xuân

báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng năm 2020

    Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 đã nêu rõ, từ đầu năm đến nay mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid -19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh nuôi thủy sản dẫn đến một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ. Năng suất lúa cơ bản được giữ vững, giá trị nông sản từng bước được nâng lên. Sản lượng thủy sản ước đạt hơn 4.700 tấn, không đạt kế hoạch đề ra do diện tích nuôi ngao bị chết năm 2019. Tổng đàn gia súc, gia cầm đang được phục hồi, đảm bảo tổng đàn lợn đến 1/6/2020 gần 600 con, đàn gia cầm trên 21.000 con. Công tác xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm, trong đó việc thống kê các trường hợp sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận cho nhân dân. Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả hoạt động lò đốt rác thải. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển. Các trường học trên địa bàn mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh dẫn đến việc học tập của học sinh phải chậm lại so với kế hoạch, song đến nay đã hoàn thành kế hoạch trong năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội được kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đã chi trả hỗ trợ do đại dịch Covid -19 cho 4 nhóm đối tượng đúng, đủ, kịp thời với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời ý kiến của Đại biểu và cử tri

     Tại Kỳ họp, HĐND xã đã báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND theo chức năng thẩm quyền. Thường trực HĐND phối hợp với các ban, các đại biểu HĐND giám sát thường xuyên đối với tập thể, cá nhân và công dân trong việc thực thi pháp luật gắn với việc kiểm tra thực hiện việc chi trả hỗ trợ do dịch Covid -19 đảm bảo chính xác. Tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã với cử tri theo địa bàn dân cư; tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 theo quy định của Luật. Nội dung mà cử tri quan tâm, ý kiến đó là UBND xã khẩn trương kiện toàn lại Ban nông nghiệp, có kế hoạch nâng cấp khu xử lý rác thải, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, quan tâm các công trình cầu, đường phục vụ sản xuất. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, không để vi phạm mới phát sinh. Xử lý dứt điểm vi phạm hành lang ATGT, đề xuất di chuyển cột điện sau khi các tuyến đường đã được mở rộng. Các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm, đồng chí Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tùng đã tiếp thu và trả lời theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU tặng hoa chúc mừng

đồng chí Trịnh Thế Thông hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ chế độ BHXH

 Đồng chí Trần Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

     Tại Kỳ họp, căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương đã tiến hành miễn nhiệm đối với đồng chí Trịnh Thế Thông - Chủ tịch HĐND xã khóa XX nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội và bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trần Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy xã Giao Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy