Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 396
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020
    Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III có 59 học viên là những quần chúng ưu tú ở các Đảng bộ xã, thị trấn và Đảng bộ; Chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

 

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020

Trong thời gian học tập, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt 5 nội dung chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CSVN; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau học tập, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa.

 Kết thúc khóa học, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 đã thu được kết quả với 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó có trên 30% học viên xếp loại giỏi. Tại lễ bế giảng, đã có 6 học viên xuất sắc được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại lớp bế giảng

Phát biểu tại lớp bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU,Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, trau dồi, nâng cao về nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được biểu dương khen thưởng.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy