Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 224
UBND huyện bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
    Thời gian qua UBND huyện nhận được nhiều ý kiến về chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đất đai như: Đo đạc lập tách thửa báo lịch đo đạc không đúng thời gian. Khi xuống đo không lấy đầy đủ thông tin chủ sử dụng đất và thửa đất, sau khi đo đạc người dân phải mang các giấy tờ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thực hiện thông tin trên trích đo không chính xác, để người dân mang kết quả về xã làm thủ tục lại sai phải đi lại nhiều gây phiền hà cho nhân dân.

UBND huyện tổ chức hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tịch hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thời gian qua UBND huyện nhận được nhiều ý kiến về chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đất đai như: Về đo đạc lập tách thửa báo lịch đo đạc không đúng thời gian, không thông báo số hộ cụ thể. Khi xuống đo không lấy đầy đủ thông tin chủ sử dụng đất và thửa đất, sau khi đo người dân phải mang các giấy tờ lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thực hiện thông tin trên trích đo không chính xác, để người dân mang kết quả về xã làm thủ tục lại sai phải đi lại nhiều. Kết quả đo không có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai. Tình trạng thể hiện sai vị trí loại đất trong cùng thửa đất so với thực địa và bản đồ đất ở sang vị trí đất ao, vườn... dẫn đến tình trạng nhà thiếu 20 - 30 m2  đất thì phải đợi làm thủ tục chuyển đổi mục đích, hộ nhận đất ao, vườn lại có đất ở... Cán bộ xuống đo nhưng chỉ là thủ tục, đo xong không lấy theo số liệu hiện trạng sử dụng đất mà lấy theo số liệu trên bản đồ dẫn đến tình trạng tranh chấp sau này. Ngành thuế chưa cung cấp mẫu tờ khai, giấy tờ liên quan đến thủ tục thuế, chưa tập huấn cho cán bộ địa chính xã, thị trấn để hướng dẫn cho người dân dẫn đến tình trạng người dân khi nộp hồ sơ lên “một cửa” lại phải trực tiếp sang Chi cục thuế để kê khai. Hồ sơ chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế thời gian giải quyết lâu. Giá trị giá đất ghi trên hợp đồng không đúng giá trị thị trường. Đối với thửa đất trên 1.000 m2  không thuộc thẩm quyền đo đạc của Văn phòng đăng ký đất đai, đơn vị hướng dẫn người dân nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho người dân.Đồng chí Trần Thanh Quyền - Cán bộ địa chính xã Giao Thanh tham luận tại hội nghị.Đồng chí Doãn Phi Trường - Cán bộ địa chính Thị trấn Quất Lâm tham luận tại HN

Tại hội nghị có nhiều ý kiến kiến nghị của cán bộ địa chính các xã, thị trấn liên quan đến vấn đề đo đạc, thời gian thủ tục giải quyết hồ sơ lại phòng giao dịch “một cửa” còn chậm.Đồng chí Cao Văn Huệ - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện phát biểu tại HN

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị đồng chí Cao Văn Huệ - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tiếp thu, chấn chỉnh lại tổ đo đạc, cũng như tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ làm việc tại Phòng giao dịch “một cửa”. Kết quả trích đo đất đai làm thành 2 bản có chữ ký của lãnh đạo văn phòng mới chuyển về địa phương làm thủ tục cho dân. Tuy nhiên để thực hiện tốt các thủ tục hồ sơ cán bộ địa chính xã, thị trấn hướng dẫn đầy đủ cho dân để khi chuyển lên cán bộ thẩm định hồ sơ văn phòng không phải trả về,  sẽ giảm được phiền hà cho nhân dân.

Đối với Chi cục thuế tiếp thu, giải trình một số ý kiến mà nhân dân quan tâm, sẽ chuyển đầy đủ các mẫu tờ khai liên quan đến thuế cho cán bộ địa chính xã, thị trấn, việc chuyển đổi mục đích từ đất ao sang đất vườn không mất phí.Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận HN

Kết luận hội nghị đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cán bộ địa chính xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển lên huyện sớm. Thủ tục đo tách thửa các xã lập danh sách tuần 2 lần chuyển lên Văn phòng có kế hoạch đo đạc sớm cho dân. Mẫu hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn đầy đủ cho cán bộ địa chính, để cán bộ địa chính xã, thị trấn trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân. Chi cục Thuế tổ chức tập huấn sớm cho cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, thị trấn./.

Trần Lý
     Thông tin tuyên truyền Giao Thủy