Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 835
Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử những tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
     Bắt đầu 1/8/2019, UBND huyện đã thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử có ký số tới các cơ quan, đơn vị. Từ ngày 15/11/2019, trên trục liên thông văn bản, Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện thực hiện gửi, nhận văn bản có ký số không gửi bản giấy đối với các loại văn bản. Riêng hai loại văn bản hành chính khác như: Quyết định, Tờ trình thực hiện gửi song song bản điện tử có ký số và bản giấy. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tới các cơ quan chuyên môn; hệ thống hội nghị trực tuyến được khai thác sử dụng hiệu quả.

       

           UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử những tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Khôi - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019.

Thời gian qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn huyện từng bước được triển khai hiệu quả. Từ1/8/2019, UBND huyện đã thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử có ký số tới các cơ quan, đơn vị. Và từ ngày 15/11/2019, trên trục liên thông văn bản, Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện thực hiện gửi, nhận văn bản có ký số không gửi bản giấy đối với các loại văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật, Báo cáo, Chỉ thị, Chương trình, Công điện, Giấy mời, Hướng dẫn, Quy chế, Kế hoạch, Thông báo, Đề án, Công văn. Đối với hai loại văn bản hành chính khác như: Quyết định, Tờ trình thực hiện gửi song song bản điện tử có ký số và bản giấy. Chỉ đạo công khai thông tin của cán bộ, công chức cấp huyện trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị trong huyện; thư điện tử công vụ đã được cấp cho 100% cán bộ, công chức của huyện và các xã, thị trấn; chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ đã được cấp cho 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 22 xã, thị trấn.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện được nâng cấp, đầu tư trang thiết bị tại vị trí mới.

         Đối với hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiện hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tới các cơ quan nhà nước cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định của Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành văn bản yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với các xã, thị trấn. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kết nối, liên thông và cung cấp trực tuyến toàn bộ 223 thủ tục hành chính cấp huyện. Tính từ 1/1/2019 đến 25/11/2019 đã tiếp nhận hơn 3000 hồ sơ TTHC, trong đó có 7 TTHC tiếp nhận qua mạng, đã giải quyết và trả đúng hạn trên 2900 hồ sơ TTHC, trả quá hạn 41 hồ sơ TTHC, số TTHC đang giải quyết 45 hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ 5  hồ sơ TTHC, trả lại 8 hồ sơ TTHC. Tính đến ngày 25/11/2019, UBND huyện đã cung cấp 87/223 TTHC mức độ 3 trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Dự kiến đến hết tháng 12/2019 cung cấp 70% TTHC ở mức độ 3. 

Các đại biểu phát biểu tham luận về việc sử dụng các hệ thống thông tin trên địa bàn huyện.

         Tuy nhiên, các hệ thống thông tin đã được triển khai nhưng chưa đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đã được xây dựng và bàn giao nhưng hầu hết không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Một số địa phương chưa cung cấp tin bài trên trang thông tin điện tử như TT Ngô Đồng, TT Quất Lâm, Giao Lạc, Giao Hà, Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Long. Hiện tại, Phòng Văn hóa - Thông tin hỗ trợ xã Bạch Long tiến hành nâng cấp trang thông tin điện tử của xã làm điển hình và tiến tới sẽ triển khai nâng cấp cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Còn một đơn vị đã được cấp chữ ký số nhưng chưa đưa vào sử dụng, lãnh đạo của một đơn vị không đăng ký sử dụng chữ ký số. Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả quá hạn còn cao so với các huyện, thành phố. Đã xảy ra tình trạng công chức không tiếp nhận TTHC của công dân trên hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ của tỉnh đạt thấp do thói quen sử dụng các loại thư điện tử công cộng, hệ thống thư điện tử công vụ thiếu tiện ích và sau khi nâng cấp nhiều tài khoản thư điện tử công vụ không đăng nhập được.


Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nâng cấp, đầu tư trang thiết bị và lựa chọn cán bộ có chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử. Phòng Văn hóa -Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn và báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện sử dụng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Hướng dẫn các xã, thị trấn đến 5/12/2019 phải cập nhật thông tin lý lịch của cán bộ xã, lịch công tác và mời họp lên Trang thông tin điện tử. Đối với cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn cần tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc./.

Cao Nhung
Thông tin tuyên truyền Giao Thủy