Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 457

UBND huyện tập huấn thực hiện chiến lược dân số đến năm 2030.

      Năm 2020  công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Giao Thủy có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số trẻ sinh ra gần 3.000 giảm 50 cháu so với cùng kỳ, trong đó con thứ 3 trở lên trên 580 cháu, giảm 126 trẻ, chỉ số giới tính khi sinh 115 cháu nam/100 nữ. Để thực hiện được mục tiêu chuyển từ kế hoạch hóa gia đình sang chiến lược dân số và phát triển, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân, giảm tỷ lệ sinh, nhất là con thứ 3 trở lên, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

      UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện chiến lược dân số đến năm 2030. Đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã về dự.

 
Hội nghị tập huấn thực hiện chiến lược dân số đến năm 2030
 

      Với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh, nhất là con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, trên cơ sở hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các ngành đoàn thể, nhân dân đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phòng dân số Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đưa tin gương người tốt việc tốt trong thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, công tác dân số huyện nhà năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực tổng số trẻ sinh ra gần 3.000 giảm 50 cháu so với cùng kỳ, trong đó con thứ 3 trở lên trên 580 cháu, giảm 126 trẻ, chỉ số giới tính khi sinh 115 cháu nam/100 nữ.

 
Đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục dân số -KHHGĐ tỉnh
truyền đạt những nội dung cơ bản về chiến lược dân số giai đoạn 2020 - 2030

     Với mục tiêu giảm dần tỷ lệ sinh, chuyển từ kế hoạch hóa gia đình sang chiến lược dân số và phát triển giai đoạn 2020 - 2030, tại hội nghị đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về chiến lược dân số giai đoạn 2020 - 2030. Như những quy định của Đảng và nhà nước về chính sách dân số hiện nay, xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số, hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, Nghị định 20 của Chính phủ cùng nhiều nội dung quan trọng khác trong chiến lược dân số đến năm 2030. Qua đó, giúp các địa phương có kế hoạch tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân số, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy