Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 460
Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị 30 đơn vị khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp đã ký kết giao ước thi đua với 5 nội dung, cần cụ thể hóa các nội dung, thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trước hết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

UBND huyện tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2020, 30 đơn vị khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp đã ký kết giao ước thi đua với 5 nội dung. Trong đó, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền và các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thuấn - Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT trình bày 5 nội dung giao ước thi đua năm 2020.

Các đơn vị đăng ký giao ước thi đua năm 2020.

Thực hiện các nội dung này, từng cơ quan, đơn vị cần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính, quy chế làm việc, hội họp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực phòng chống TNXH, giảm thiểu tai nạn giao thông; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy