Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 258
Hội Phụ nữ huyện tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
    Trong 2 ngày 28,29/11/2029 gần 380 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở đã được truyền đạt các nội dung về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", phòng chống rác thải nhựa, an toàn giao thông, Luật hôn nhân, Luật thừa kế.

      

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ

     Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội. đồng chí lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Lương Ba - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng gần 380 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp đã về dự lớp tập huấn.Đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện khai mạc lớp tập huấn

    Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện nhấn mạnh vai trò của hội phụ nữ các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm do hội phụ nữ các cấp phát động. Đặc biệt việc nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tới toàn thể hội viên và các thành viên trong gia đình họ. Bên cạnh đó công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cũng là vấn đề quan trọng cần tập trung thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, nâng cao kiến thức về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể. Trong đó “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Nội dung “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội, đồng thời với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ sẽ động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng. Đồng thời tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ tại cơ sở về việc tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội, nhất là hội viên vùng giáo cùng một số nội dung về Luật ATGT, pháp luật thừa kế, luật hộ khẩu, hộ tịch.Đồng chí Nguyễn Lương Ba - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,
 truyền đạt các nội dung về quyền lợi tham gia BHXH, BHYT

      Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ được nghe đồng chí Nguyễn Lương Ba - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin về những lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm  xã hội tự nguyện. Hiện nay giá các dịch vụ y tế đều tăng, các bệnh viện đều chi trả cả khám thông tuyến, liên tuyến, chính vì vậy việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là hết sức cần thiết, hạn chế chi phí khi đi khám chữa bệnh. Cùng với đó việc ưu tiên cho người cao tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được BHXH triển khai mang lại quyền lợi thiết thực về kinh tế khi gặp rủi ro./.

Trần Lý - Hải Yến
Thông tin tuyên truyền Giao Thủy