Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 393
Hội thảo giống lúa thuần chất lượng cao ĐH12 tại xã Giao Châu.
Giống lúa thuần chất lượng cao ĐH12 là giống thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm 2019 do phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Quang và cộng sự thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo. Qua thực tế thăm đồng trên diện tích hơn 1 sào lúa ĐH12 của hộ ông Phạm Văn Úc xóm Minh Thắng xã Giao Châu cho thấy hiện nay lúa đã đỏ đuôi, bông to, hạt nhỏ đều, lá lúa khỏe, thân cứng. Theo Công ty Apollo Việt Nam chỉ khoảng 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch, khả năng cho năng suất từ 2-2,2 tạ/sào.

      Tại xã Giao Châu, Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Công ty Apollo Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa chất lượng cao ĐH12. Tham gia hội thảo có trưởng Ban nông nghiệp các xã, thị trấn, hộ xã viên sản xuất giống ĐH12 tại xóm Minh Thắng xã Giao Châu.Giống ĐH12 chuẩn bị cho thu hoạch tại xã Giao Châu

     Thực tế thăm đồng trên diện tích hơn 1 sào lúa ĐH12 của hộ ông Trần Văn Úc xóm Minh Thắng xã Giao Châu cho thấy hiện nay lúa đã đỏ đuôi, bông to, hạt nhỏ đều, lá lúa khỏe, thân cứng. Theo Công ty Apollo Việt Nam với trà lúa như hiện nay chỉ khoảng 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch, khả năng cho năng suất từ 2-2,2 tạ/sào. Trực tiếp tham đồng, đánh giá đại diện Phòng Nông nghiệp PTNT huyện, các địa phương đánh giá cao giống ĐH12 đang được gieo cấy trên đồng đất huyện nhà, từ đó lựa chọn đưa vào cơ cấu trong vụ xuân 2021. Theo ông Phạm Văn Úc - Hộ trực tiếp sản xuất cho biết, giống ĐH12 quá trình chăm sóc đơn giản hơn các giống khác, cả vụ chỉ trừ 2 đợt sâu bệnh là sâu cuốn lá và rầy theo chỉ đạo của huyện. 

      Giống lúa thuần chất lượng cao ĐH12 là giống thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm 2019 do phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Quang và cộng sự thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo. Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 120-130 ngày, vụ mùa 100-110 ngày khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chống đổ, bông dài, thích ứng rộng đối với các chân đất khác nhau. Năng suất có thể đạt tới 70-80 tạ/ha trong vụ xuân và 60-70 tạ/ha trong vụ hè thu, vụ mùa, hạt gạo thon dài, cơm ngon, thơm nhẹ, có vị đậm. Đại diện Công ty phân phối giống cũng hướng dẫn về kỹ thuật gieo cấy, kỹ thuật bón phân, phòng trừ dịch hại, thời vụ gieo cấy tới các địa phương, từ đó nghiên cứu đưa vào sản xuất trong vụ tới. Theo đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT cho biết hiện trên địa bàn huyện giống ĐH12 đã gieo cấy được 250ha ở các địa phương. Từ số liệu đánh giá sau khi thu hoạch huyện sẽ lựa chọn đưa vào cơ cấu giống vụ tới.

                                                                              Thăm đồng đánh giá giống lúa ST24 tại xã Giao Châu

       

                                                                                                    Hải Yến 
                                                                                 Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy