Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 411
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Giao Hương
       Những năm qua nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cây con giống có giá trị vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho nông dân, đời sống nhân dân Giao Hương ngày một được nâng lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,86%, thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/năm.

      Giao Hương là địa phương xa trung tâm huyện, không có nghề truyền thống nên đời sống nhân dân dân những năm trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Những năm qua cấp ủy chính quyền xã Giao Hương tuyên truyền vận động nhân dân ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Đến nay giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích của xã đạt 100 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã có nhiều chủ trương khuyến khích nhân dân mở rộng các ngành nghề phụ tạo việc làm cho lao động nông thôn lúc nông nhàn, tăng thu nhập. Trong đó, những nghề phát triển mạnh tại địa phương như xây dựng, hiện tại Giao Hương có 5-7 tổ đội thợ xây mỗi tổ tạo việc làm cho khoảng 20 lao động, mức thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các ngành nghề như mộc, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, cơ khí … cũng tạo việc cho 300 - 350 lao động tại địa phương. Hiện nay tại địa phương nghề may công nghiệp phát triển mạnh như cơ sở may Cường Thịnh thu hút 60 công nhân làm việc, cơ sở may ông Nguyễn Viết Quang xóm 12 tạo việc làm cho 20 công nhân. Cơ sở chuyên may các loại quần áo thể thao lương bình quân công nhân gần 5 triệu đồng/tháng.Cơ sở may công nghiệp của ông Nguyễn Viết Quang xóm 12, xã Giao Hương


      Để đẩy mạnh ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phát triển với đa dạng ngành nghề tới đây Giao Hương tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ, mở rộng các ngành nghề thu hút thêm nhiều lao động địa phương có việc làm tại chỗ, thu nhập ổn định. Đồng thời, về lâu dài, địa phương có định hướng quy hoạch quỹ đất công, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn mở các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 Giao Hương có 5 - 7 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, 55% số lao động có việc làm trong các doanh nghiệp. Số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng từ 3-5 cơ sở chiếm 23% số lao động. Cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 78%, góp phần tạo điều kiện để Giao Hương đạt được mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm, xã nông thôn mới nâng cao tiến tới kiểu mẫu./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy