Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 316
Vụ mùa 2020 huyện Giao Thủy gieo cấy hơn 7.400 ha.
       Vụ mùa 2020 huyện Giao Thủy gieo cấy trên 7.400 ha lúa. Đến nay toàn huyện cấy được hơn 4.600 ha bằng 65% diện tích, gieo sạ trên 1.200 ha chiếm hơn 20 % diện tích, các địa phương cơ bản cấy xong như Hoành Sơn, Giao Tân, Giao Châu.

Nông dân Giao Thủy tập trung cấy lúa mùa

Vụ mùa 2020 huyện nhà cấy trên 7.400 ha với cơ cấu 20% giống lúa lai, 80% giống lúa thuần chủ yếu BT kháng bạc lá, Đài thơm 8, BC15, nếp đặc sản tập trung các địa phương Giao Thiện, Giao Hương. Những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận, mạ đủ lá tuổi Ban NN các xã, thị trấn phát động bà con xuống đồng cấy lúa mùa. Đến nay toàn huyện cấy được hơn 3.600 ha bằng 65% diện tích, gieo sạ trên 1.200 ha chiếm hơn 20 % diện tích, các địa phương cơ bản cấy xong như Hoành Sơn, Giao Tân, Giao Châu. Với tiến độ như hiện nay, huyện Giao Thủy cấy xong lúa mùa trong khung thời vụ cho phép. Để lúa sau cấy bén rễ hồi xanh nhanh, các địa phương bám sát lịch mở cống lấy nước của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy để lấy nước vào ruộng dưỡng lúa. Hiện trên địa bàn huyện có gần 6.700 ha lúa đủ nước, chiếm 90%, diện tích còn lại thuộc chân ruộng cao nước không tự chảy bà con chủ động bơm tát đảm bảo đủ nước trong ruộng 2-3 cm. Cùng với đó, bà con nông dân chủ động bắt diệt ốc bươu vàng và diệt chuột, nhất là những diện tích ven làng ven thổ bằng phương pháp thủ công hoặc hóa học bảo vệ các trà lúa mùa./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy