Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 322
Huyện Giao Thủy hoàn thành làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ lúa mùa 2020.
Toàn huyện có 100% diện tích đủ nước phục vụ làm đất. Hiện thời vụ  đang rất khẩn trương. Các địa phương huy động sức máy xuống đồng làm đất, đến ngày 27/6 các địa phương hoàn thành khâu bừa vỡ, đồng thời chuẩn bị gieo mạ trước khi xuống đồng cấy lúa mùa từ ngày 8 - 15/7/2020.

Giao Tiến đưa máy bừa lớn làm đất chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa mùa

       Vụ mùa 2020, huyện Giao Thủy đưa vào gieo cấy 7500 ha, với cơ cấu 85% diện tích cấy giống thuần chủ lực gồm Đài thơm 8, nếp 97, diện tích còn lại giống lúa lai. Để chủ động trong sản xuất đảm bảo thời vụ gieo cấy, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, từ ngày 18/6 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy đã tiến hành lấy nước phục vụ công tác làm đất. Đến thời điểm này toàn huyện có 100% diện tích đủ nước phục vụ khâu làm đất. Toàn huyện đã nhập đủ lượng giống khoảng 300 tấn cung ứng tới bà con ngâm ủ và gieo mạ theo lịch hướng dẫn từ ngày 29/6-1/7. Để quá trình làm đất, ngâm ủ và gieo cấy lúa mùa đảm bảo đúng kỹ thuật, Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban Nông nghiệp các địa phương bám sát hướng dẫn tuyên truyền bà con nông dân sản xuất theo đúng quy trình. Theo hướng dẫn ở vụ mùa bà con không nên gieo cấy giống Bắc thơm số 7 do thường xuyên bị bệnh bạc lá tái xanh, chống chịu sâu bệnh kém. Hiện không khí lao động sản xuất đang diễn ra rất khẩn trương. 100% địa phương huy động sức máy xuống đồng làm đất, đến ngày 27/6 các địa phương hoàn thành khâu bừa vỡ, đồng thời chuẩn bị gieo mạ dược, mạ nền cứng trước khi xuống đồng cấy lúa mùa từ ngày 8 - 15/7/2020./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy