Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 582
Huyện Giao Thủy triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Tại hội nghị, sau khi nghe đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy các địa phương trong huyện đều phải tập trung rà soát lại từng tiêu chí kể cả đã đạt và chưa đạt. Đối với các tiêu chí mới được điều chỉnh đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện theo quy định. Riêng 7 địa phương còn lại của huyện phần lớn đều còn gặp rất nhiều khó khăn, đ/c Bí thư huyện ủy đề nghị cần có giải pháp đồng bộ, nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.


Đ/c Vũ Thanh Tình - PCT UBND huyện
trình bày báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới.

    Báo cáo đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà kể từ thời điểm đầu tiên đến nay toàn huyện hiện đã có 15 xã, thị trấn hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên qua rà soát thẩm định lại và căn cứ theo các quy định đối với từng tiêu chí hiện các xã thị trấn hoàn thành năm 2015 đều còn các tiêu chí chưa đạt hoặc cơ bản đạt so với yêu cầu. Cụ thể là tiêu chí về hộ nghèo được điều chỉnh còn đưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên. Căn cứ các tiêu chí theo quy định mới hiện 8 xã hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 1 các xã đều khó khăn riêng chỉ có TTNĐ đều đạt các tiêu chí theo quy định mới. Đối với các tiêu chí về giao thông, văn hóa, môi trường, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa các xã mới cơ bản đạt thì phải hoàn thành trong năm 2017.


Diện mạo nông thôn mới xã Giao Tân

     Đối với các xã, thị trấn hoàn thành nông thôn mới trong năm 2016 vừa qua theo kết quả thẩm định đã công nhận 7 xã đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên các địa phương phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáng chú ý là tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường. Như vậy đến nay huyện nhà còn 7 xã chưa đạt nông thôn mới gồm Giao Xuân, Giao Thiện, Giao Hương, Giao An, Giao Long, Hồng Thuận, Giao Nhân. Qua rà soát hiện 6 xã mới đạt 14 tiêu chí, duy chỉ có xã Giao An đã đạt 17 tiêu chí. Ở các địa phương này còn khó khăn lớn nhất đó là tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi, môi trường. Nguyên nhân chưa đạt các tiêu chí do khó khăn về nguồn vốn trong đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, ngành nghề phụ chưa phát triển. 

Đ/c Trần Thanh Minh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện báo cáo tham luận tại HN

    Sau khi đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hiện nay, tại hội nghị lãnh đạo các địa phương hoàn thành nông thôn mới trong năm 2016 tham luận về những mặt còn khó khăn tồn tại để có biện pháp tháo gỡ. Nhìn chung các địa phương đều đã có kế hoạch cụ thể trong hoàn thiện các tiêu chí khó cũng như phấn đấu theo tiêu chí đã được điều chỉnh. Đối với 7 xã được huyện chỉ đạo hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 cũng đã nêu rõ những khó khăn, mặt còn tồn tại hạn chế, từ đó có hướng chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất trong năm 2017. Sau khi nghe các ý kiến tham luận của các địa phương, đ/c Mai Thanh Long – Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ xây dựng nông thôn của huyện chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, chính vì vậy không vì lý do gì mà các địa phương không tập trung cao cho công tác này nhất là các tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn cần phải có giải pháp vận động bằng mọi nguồn lực. Đây là việc cần làm ngay yêu cầu các địa phương phát huy tối đa sức dân trong chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần để huyện nhà về đích trong năm 2017.  Đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại HN

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy các xã, thị trấn trong huyện đều phải tập trung rà soát lại từng tiêu chí kể cả đã đạt và chưa đạt, không chạy theo thành tích. Đối với các tiêu chí mới được điều chỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện theo quy định. Riêng 7 địa phương trong tốp cuối của huyện phần lớn đều còn gặp rất nhiều khó khăn, đ/c Bí thư huyện ủy đề nghị các địa phương có giải pháp đồng bộ nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.


Đ/c Mai Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện 
Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện kết luận HN

     Kết luận hội nghị đ/c Chủ tịch UBND huyện đã có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn đối với từng địa phương. Tiêu chí nào cần sựu giúp đỡ của cơ quan chuyên môn của huyện đ/c yêu cầu các cơ quan giúp đỡ để các địa phương hoàn thiện nông thôn mới đúng lộ trình đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay. Đối với Phòng nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Phòng văn hóa, phòng lao động TBXH, Phòng y tế, Công thương, Phòng tài chính kế hoạch có kế hoạch cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt. Tại hội nghị theo chỉ đạo của đ/c Bí thư huyện ủy, các đ/c TTHU, TT HĐND, UBND được phân công trực tiếp chỉ đạo hoàn thành xây dựng NTM tại 7 xã còn lại với quyết tâm cao nhất. Huyện nhà phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nhà nước trao tặng./. 

                   Hải Yến
                   Đài phát thanh Giao Thủy