Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 557

Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện kiểm tra đánh giá xây dựng NTM nâng cao Giao Phong.

      Năm 2020 xã Giao Phong đã có 18/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao cơ bản đạt. Riêng tiêu chí 1.2 đối các trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh sạch đẹp do hết thời gian theo quy định đang trình cơ quan cấp trên thẩm định và công nhận lại. Đối với tiểu chí 12.1 số hộ dân sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt từ 95%. UBND xã làm các thủ tục và đề nghị cơ quan cấp trên về lấy mẫu nước từ các nguồn thẩm định theo quy chuẩn.

      Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Phong.

 
Hệ thống giao thông thôn xóm được đầu tư xây dựng theo quy định

      Thực hiện Quyết định số 12 ngày16/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, Quyết định số 30 ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó cụ thể  sửa đổi bổ sung tiểu mục 12.1 tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt 95% trở lên. Tiểu mục 12.3 có 50% số thôn, xóm trở lên triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình hoặc tại cộng đồng. Như vậy, qua rà soát đối chiếu các tiêu chí NTM nâng cao, đến hết tháng 12/2020 xã Giao Phong đã có 18/19 tiêu chí cơ bản đạt. Riêng tiêu chí 1.2 về các trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh sạch đẹp do hết thời gian theo quy định đang trình cơ quan cấp trên thẩm định và công nhận lại. Đối với tiểu mục 12.1 số hộ dân sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt từ 95%. UBND xã làm các thủ tục và đề nghị cơ quan cấp trên về lấy mẫu nước từ các nguồn thẩm định theo quy chuẩn.

 
Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện giúp địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giúp địa phương trình cấp trên thẩm định công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh sạch đẹp. Đối với Giao Phong chỉnh trang lại các tuyến đường cây xanh, vận động nhân dân chỉnh trang lại khuôn viên gia đình, sạch đẹp không để cổng dậu tường bao hoen ố, đối với các nhà văn hóa xóm bổ sung thêm dụng cụ luyện tập thể dục thể thao. Trang bị thùng rác 2 ngăn để nhân dân phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo theo quy định.  Công bố công khai tại nhà văn hóa các xóm, tại UBND xã và trên hệ thống truyền thanh xã 20 ngày về việc hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao địa phương. Đảm bảo trên 90% số thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM địa phương nhất trí  19 tiêu chí đạt. Sau đó, địa phương hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 2020 chuyển các cơ quan ban ngành của huyện trước ngày 5/2/2021. Các đơn vị đánh giá hoàn thiện hồ sơ trước khi chuyển tỉnh thẩm định vào cuối tháng 2/2021./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy