Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 493
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thiện
     Căn cứ theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay xã Giao Thiện có 15/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Các tiêu chí chưa đạt như tiêu chí số 3 về quy hoạch phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của xã và các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tiêu chí số 9 về số lao động nông thôn trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động được phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, rủi ro thiên tai, tiêu chí số 12 và 13 về cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

      Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thiện.Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện
kiểm tra tại xã Giao Thiện về tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

      Căn cứ theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay xã Giao Thiện có 15/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Các tiêu chí chưa đạt như tiêu chí số 3 về quy hoạch phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của xã và các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tiêu chí số 9 về số lao động nông thôn trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động được phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, rủi ro thiên tai, tiêu chí số 12 và 13 về cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, các khu công cộng, đường giao thông không có rác thải, đường dân cư có cây xanh, điện chiếu sáng, phân loại rác thải tại nguồn, duy trì thu gom xử lý rác thải đạt 92%. Để đạt được xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 tới đây địa phương tiếp tục rà soát các tiêu chí chưa đạt triển khai xây dựng, trong đó huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.Hệ thống đường giao thông xã được đầu tư xây dựng khang trang

      Đối với xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương chọn xóm 21, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế của đoàn, hiện nay xóm còn gặp nhiều khó khăn. Các tiêu chí chưa đạt như hệ thống giao thông thôn xóm, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 46 triệu đồng/năm. Tiêu chí xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liền và gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Cảnh quan môi trường, tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự chưa đạt.  Do đó, tới đây Giao Thiện tiếp tục rà soát, lựa chọn xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dựa trên nền tảng các tiêu chí đã đạt của xóm, huy động sự đóng góp nhân dân cùng với nguồn xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng thôn xóm, phấn đấu hoàn thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Trên cơ sở đó phân công cán bộ phụ trách các lĩnh vực phối hợp với các ngành liên quan để được hướng dẫn, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy