Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 645
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại xã Giao Thanh
     Năm 2020 xã Giao Thanh đăng ký xóm Thanh Châu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, địa phương đã triển khai kế hoạch xuống cơ sở xóm đội, tiến hành rà soát thống kê các tiêu chí theo quy định với 5 nhóm tiêu chí. Căn cứ theo bộ tiêu chí quy định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 đến nay xóm Thanh Châu có 3/5 nhóm tiêu chí cơ bản đạt và đạt. Đối với tiêu chí số 1 về sản xuất, việc làm, thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, tiêu chí số 4 về môi trường, cảnh quan chưa đạt. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người hiện tại địa phương đạt 48 triệu đồng, hộ nghèo còn 0,49% chưa đạt quy định. Tiêu chí cảnh quan môi trường hiện chưa thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, việc hộ gia đình sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác chưa thực hiện.

      Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thanh.Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện 
kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu làm việc tại Giao Thanh

      Năm 2020 xã Giao Thanh đăng ký xóm Thanh Châu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, địa phương đã triển khai kế hoạch xuống cơ sở xóm đội, tiến hành rà soát thống kê các tiêu chí theo quy định với 5 nhóm tiêu chí. Căn cứ theo bộ tiêu chí quy định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 đến nay xóm Thanh Châu có 3/5 nhóm tiêu chí cơ bản đạt và đạt gồm tiêu chí số 2 về nhà ở, khuôn viên gia đình và công trình phụ trợ, tiêu chí số 3 về giáo dục, y tế, văn hóa và tiêu chí số 5 về tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự. Đối với tiêu chí số 1 về sản xuất, việc làm, thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, tiêu chí số 4 về môi trường, cảnh quan. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người hiện tại địa phương đạt 48 triệu đồng, hộ nghèo còn 0,49% chưa đạt quy định. Tiêu chí cảnh quan môi trường chưa thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, việc hộ gia đình sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác chưa thực hiện. Trồng cây bóng mát, trồng hoa ở lề đường mới đạt 50%, xóm đang triển khai dự kiến trong tháng 10/2020 hoàn thành các tuyến đường cây xanh, đường hoa.Đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp

      Để xóm Thanh Châu đạt được xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNN huyện cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị trong tháng 9 địa phương triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất 60% trở lên số hộ gia đình nhất trí. Trên cơ sở đó, họp dân huy động nguồn xã hội hóa triển khai xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Tuyên truyền vận động nhân dân trong xóm chính trang khuôn viên nhà của, tường rào. Đối với tiêu chí thu nhập bình quân đầu người địa phương quy hoạch quỹ đất công, đẩy mạnh hợp tác thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Chính trang khuôn viên nhà văn hóa xóm, trồng cây xanh, sân thể thao, duy trì hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể thao. Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc tạo điều kiện xóm Thanh Châu hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ tháng 12/2020 Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện về thẩm định./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy