Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 606
Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 tại xã Giao Châu và Giao Yến.
    Năm 2020, xã Giao Châu chỉ đạo xóm Minh Thắng thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Ngay sau khi được chọn, chi ủy xóm đã tập trung lãnh đạo triển khai các phần việc theo 5 tiêu chí. Đến nay các tiêu chí đều cơ bản đạt, riêng tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 50 triệu. Xã Giao Yến chọn xóm 9 và xóm 13 đăng ký thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Qua kiểm tra thực tế, xóm 9 còn 4 nội dung, xóm 13 còn 8 nội dung trong 5 nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt hoặc đang triển khai thực hiện.


Đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 tại xã Giao Châu và Giao Yến.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Giao Châu.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao; bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm (tổ dân phố) nông thôn mới kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp”, năm 2020 xã Giao Châu có 4 xóm là xóm Minh Lạc, Lạc Thuần, Tiên Thủy, Minh Thắng đăng ký thực hiện chương trình xây dựng xóm nông thôn kiểu mẫu. Xét theo bộ tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu của UBND huyện, địa phương đã chọn xóm Minh Thắng thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Ngay sau khi được chọn, chi ủy xóm đã tập trung triển khai các phần việc theo 5 tiêu chí. Đến nay các tiêu chí đều cơ bản đạt, riêng tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 50 triệu đồng do vị trí địa lý của xóm tách biệt với khu dân cư khác, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, các ngành nghề khác tại xóm chưa phát triển. Hiện tại, xóm Minh Thắng còn một hộ gia đình thuộc hộ nghèo, chưa được sử dụng nước sạch, địa phương và xóm đội quan tâm, vận động để thực hiện được mục tiêu 100% gia đình sử dụng nước sạch, xóm không còn hộ nghèo và hoàn thành chương trình NTM kiểu mẫu trong năm 2020.Đến nay, xóm 13, xã Giao Yến còn 4 nội dung trong nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt hoặc đang triển khai thực hiện.

Năm 2020, xóm 9 và xóm 13 - xã Giao Yến đăng ký thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Qua kiểm tra thực tế, xóm 9 còn 4 nội dung, xóm 13 còn 8 nội dung trong 5 nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt hoặc đang triển khai bao gồm thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liền, tỷ lệ gia đình đạt gia đình NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung và tỷ lệ người dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy ước, hương ước của cộng đồng. Căn cứ tình hình thực tế, xóm 13 quyết tâm phấn đấu được công nhận xóm NTM kiểu mẫu trong năm 2020.Đường giao thông nông thôn ở Giao Yến được quan tâm đầu tư, đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT và các đồng chí trong đoàn đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo xóm Minh Thắng cần chỉnh trang khuôn viên, đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường các tuyến đường dong, hệ thống kênh mương trong thôn xóm; chăm sóc, nhân rộng tuyến đường trồng hoa, cây cảnh. Trong tháng 10/2020, nhà ở dân cư, tường bao nên chỉnh trang tạo cảnh quan môi trường thêm khang trang, sạch đẹp. Về tiêu chí thu nhập bình quân đầu người chưa đạt cần chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho cá nhân, tập thể mở rộng quy mô sản xuất nâng cao mức sống và tạo việc làm cho người lao động. Tiêu chí BHYT, chi ủy xóm rà soát từng hộ gia đình kết hợp vận động từng thành viên gia đình tham gia BHYT. Trong tháng 9, MTTQ xã tổ chức lấy ý kiến, đánh giá sự hài lòng của nhân dân khi thực hiện chương trình xây dựng NTM./.

                                                                                                                                           Cao Nhung
                                                                                                                             Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy