Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

    Nhằm nắm chắc tình hình, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội đối với Đại hội Đảng các cấp và các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với văn kiện trình Đại hội Đảng huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 6 năm 2020.

    Với những nội dung  đóng góp ý kiến như sau:

    1. Về chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo: 

     Góp ý về chủ đề, bố cục, dung lượng, thứ tự sắp xếp các đầu mục của từng phần; dung lượng viết cho từng phần trong dự thảo báo cáo đã hợp lý chưa? Cần bổ sung thêm nội dung gì, viết kỹ hơn nội dung nào để báo cáo được cân đối.

    2. Về nội dung báo cáo

    2.1. Về phân tích bối cảnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV như dự thảo báo cáo đã đầy đủ và đúng với tình hình thực tiễn chưa?

    2.2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020

     - Việc đánh giá những kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực phát triển kinh tế; Văn hóa - xã hội; Công tác quốc phòng - an ninh; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như dự thảo báo cáo đã đầy đủ và phản ánh sát đúng thực tiễn chưa?, nhất là về sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, thương mại dịch vụ; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường,... đã phản ánh đúng tình hình chưa?

     - Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân nêu trong dự thảo báo cáo đã đầy đủ chưa, cần lược bớt hay bổ sung thêm nội dung nào? Mức độ đánh giá các hạn chế, yếu kém đã phù hợp chưa? Việc xác định các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đã đảm bảo đầy đủ, khách quan chưa?

     - Một số bài học kinh nghiệm trong dự thảo báo cáo cần thêm, bớt hoặc nhấn mạnh nội dung nào?

   2.3. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 5 năm (2020- 2025)

     - Mục tiêu phát triển huyện Giao Thủy giai đoạn 2020 - 2025 trong dự thảo báo cáo đã đảm bảo tính bao quát và khả thi chưa?

     - Về các chỉ tiêu chủ yếu có cần bổ sung, điều chỉnh không? Đặc biệt là các chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách từ kinh tế địa phương,...

     - Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025 trong báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa? Đặc biệt là các nội dung trong nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

    Mọi ý kiến đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện bằng các hình thức:

    - Đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giao Thủy, địa chỉ: TDP 4a, Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

    - Qua thư điện tử gửi về địa chỉ email: cbphongvhtt@namdinh.gov.vn

    Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp: Từ ngày 12/3/2020 đến ngày 25/6/2020

    TOÀN VĂN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ XXVI XEM TẠI ĐÂY: DTBCCT.pdf