Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Thông báo số 438 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ mười ba- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện Giao Thủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kèm theo các Nghị quyết của HĐND huyện)

TB%20438%20H%C4%90ND.pdf