Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

                             

Đồng chí: LƯƠNG XUÂN VĨNH

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1964

Quê quán: Xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Đại học Y

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 

                             

Đồng chí: CAO THÀNH NAM

Chức vụ:  Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày, tháng, sinh: 04/01/1973

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 

                             

Đồng chí: VŨ THỊ TUYẾT MINH

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện

Ngày, tháng, sinh: 04/8/1978

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: