Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY - HĐND, UBND HUYỆN

  Họ và Tên: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1972
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chánh Văn phòng, phụ trách chung
Số điện thoại: 02283708783

Họ và Tên: Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1987
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập tổng hợp các cơ quan khối Đảng
Số điện thoại: 0914092193
 Họ và Tên: Đặng Huy Thiêm
Ngày, tháng, năm sinh: 
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:  Hành chính
Số điện thoại: 0914031078

 Họ và Tên: Đinh Quang Huy
Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1980
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 
Họ và Tên: Nguyễn Văn Ba
Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1980
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0977018009
Họ và Tên: Doãn Văn Thái
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán tin ứng dụng
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0966414000

Họ và Tên: Trần Thị Hồng Yến 
Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1984
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập lĩnh vực nội chính, văn hóa xã hội; Thành viên Ban tiếp công dân của UBND huyện; Tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND huyện
Số điện thoại: 0942186006