Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ:

  Họ và tên: Doãn Văn Trí
Ngày, tháng. năm sinh: 24/7/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chính
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại
Số điện thoại:  0916702262
  Họ và tên: Vũ Xuân Trường
Ngày, tháng. năm sinh: 18/10/1971
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế NN
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ 
Số điện thoại:  0944594738
 
  Họ và tên: Nguyễn Hải Châu
Ngày, tháng. năm sinh: 29/3/1993
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng công trình giao thông
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý giao thông vận tải
Số điện thoại:  0886965888
  Họ và tên: Nguyễn Đăng Đỉnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/9/1992
Chức vụ: Chuyên viên, kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý khoa học công nghệ thương mại
Số điện thoại:  0984649692
  Họ và tên: Phạm Thế Anh
Ngày, tháng. năm sinh: 11/02/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế công trình xây dựng
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý xây dựng
Số điện thoại:  0372745545