Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Phần mềm phục vụ ký số

Phần mềm ký số:
Link Googledrive: Tải về

Link Mediafire: Tải về

Hướng dẫn ký số: Tải về

DotnetFx4.0: tải về

Chuyển từ Word sang PDF: Tải về