Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Tuyên truyền phòng, chống Covid -19

file 1:  https://drive.google.com/open?id=1ptdHrxaznA3G1nJv7uzRH5zXD0oqOAI0

 

file 2:  https://drive.google.com/open?id=1ptdHrxaznA3G1nJv7uzRH5zXD0oqOAI0

 

TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE

Tải toàn bộ tài liệu  tại đây