Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
 • 04/10/2019

  MTTQ huyện phối hợp với Hội phật giáo huyện hỗ trợ 80 triệu đồng xây mới nhà Đại đoàn kết tặng bà Đặng Thị Nụ- xóm 5 xã Giao An

      Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, MTTQ huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà Đại đoàn kết nhằm giúp các đối tượng chính sách, người nghèo sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

 • 02/10/2019

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

   9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai toàn diện các mặt công tác năm 2019, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tập trung cao cho phát triển KTXH, đời sống nhân dân được ổn định, ANTT được giữ vững ổn định, góp phần cùng huyện nhà phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

 • 04/06/2019

  Xã Giao Hà thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội

     Trong thời gian qua, MTTQ xã Giao Hà là đơn vị làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra giải pháp để phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

 • 25/05/2019

  Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Giao Thủy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện phấn đấu vận động 100% khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”; có từ 90% trở lên khu dân cư và gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; 50% Giáo xứ, Giáo họ đạt danh hiệu tiên tiến; 93% chùa đạt danh hiêu chùa tinh tiến, tinh tiến xuất sắc; 85% MTTQ xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • 23/05/2019

  Vai trò của MTTQ xã Giao An và tổ chức thành viên trong xây dựng nông thôn mới.

       MTTQ có vai trò quan trọng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Khẳng định vai trò này, những năm qua MTTQ xã Giao An, huyện Giao Thủy cùng với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các hoạt động tại cơ sở. Chính vì vậy mà nhiều phong trào và cuộc vận động đã đón nhận sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đó chính là phong trào xây dựng nông thôn mới và kết quả được minh chứng rõ rệt, đó là chương trình nông thôn mới đã hoàn thành trong năm 2017, dù trong điều kiện còn khó khăn.

 • 23/05/2019

  MTTQ huyện Giao Thủy tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương

     Nhiệm kỳ 2014 - 2019, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, MTTQ huyện Giao Thủy đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc phát triển của địa phương.

 • 15/05/2019

  Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức kỳ họp để chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ huyện lần thứ XIX Nhiệm kì 2019 - 2024.

     Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2014 - 2019 để báo cáo về công tác chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự và thông qua chương trình nội dung, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ huyện lần thứ XIX Nhiệm kì 2019 - 2024.

 • 22/02/2019

  UBMTTQ Việt Nam xã Hoành Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

        Trong từng phong trào và cuộc vận động được triển khai, MTTQ và các tổ chức thành viên đều bám sát Nghị quyết và chương trình hành động, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động với mục tiêu thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia. Hàng năm 80 – 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 88,23% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%.

 • 21/01/2019

  Đại hội Đại biểu MTTQ xã Bạch Long lần thứ XXI, Nhiệm kỳ 2019 - 2024

     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bạch Long tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân hướng về các khu dân cư đẩy mạnh các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đại phương. Phấn đấu 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư 5 không, có trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa NTM, có từ 90 - 95% nhân dân tham gia BHYT và phấn đấu giữ vững “Chùa tinh tiến”, “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, gia đình giáo dân gương mẫu

 • 09/01/2019

  Đại hội Đại biểu MTTQ xã Giao Phong lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2019 - 2024

     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Giao Phong tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu trên 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư 5 không, 100% khu dân cư tiên tiến, trong đó có 70% khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 100% khu dân cư đạt danh hiệu xóm văn hóa NTM kiểu mẫu, có từ 90 - 95% nhân dân tham gia BHYT và có 3 giáo họ đạt danh hiệu “Xứ họ tiên tiến” và 3 chùa đạt danh hiệu “Chùa tinh tiến” và “tinh tiến xuất sắc”. 

     

  1 2 3 4