Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
 • 14/01/2021

  Kiểm tra tiến độ thực hiện Tổ dân phố Nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Lâm Dũng, thị trấn Quất Lâm.

     Đến nay, xóm Lâm Dũng, thị trấn Quất Lâm đạt 3/5 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Những tiêu chí mới cơ bản đạt là tỷ lệ hộ gia đình đạt "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu", tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo đúng quy định; tỷ lệ hộ gia đình có thùng rác 2 hai riêng biệt. Văn phòng điều phối NTM huyện đề nghị Tổ dân phố Lâm Dũng rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ và vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên tại gia đình trước Tết nguyên đán Tân Sửu; huy động nguồn xã hội hóa lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường, đảm bảo an toàn lưới điện.

 • 14/01/2021

  Văn phòng điều phối NTM huyện đi kiểm tra đánh giá xóm NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao tại Bạch Long

     Xã Bạch Long là 1 trong 5 đơn vị được huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020. Hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây các phòng học, nhà đa năng và bổ sung trang thiết bị cho 3 ngành học với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Các xóm đang tích ủng hộ tiền, ngày công để nâng cấp khuôn viên Nhà văn hóa xóm, trồng cây xanh, trồng hoa và tiếp tục chỉnh trang hệ thống đèn điện chiếu sáng nhằm tạo cảnh quan môi trường Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp.

 • 05/01/2021

  Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện kiểm tra đánh giá xây dựng NTM nâng cao Giao Phong.

        Năm 2020 xã Giao Phong đã có 18/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao cơ bản đạt. Riêng tiêu chí 1.2 đối các trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh sạch đẹp do hết thời gian theo quy định đang trình cơ quan cấp trên thẩm định và công nhận lại. Đối với tiểu chí 12.1 số hộ dân sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn đạt từ 95%. UBND xã làm các thủ tục và đề nghị cơ quan cấp trên về lấy mẫu nước từ các nguồn thẩm định theo quy chuẩn.

 • 24/12/2020

  Xã Giao Thanh có 99% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

      Theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, một trong những tiêu chí mà xã phải đạt từ 95% dân số trở lên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Để đạt tiêu chí này, thời gian qua, xã Giao Thanh đã có nhiều giải pháp tích cực để đạt và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Tuy nhiên, để duy trì trên 99% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế như hiện nay đòi hỏi hệ thống chính vào cuộc tích cực và hiệu quả. 

 • 06/11/2020

  Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương làm việc với BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Giao Thủy.

  Năm 2020, UBND huyện đăng ký với tỉnh có 8 xã xây dựng NTM nâng cao, một xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, 2 xã Giao Phong, Bạch Long chưa có nước sạch nên chuyển sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021. Do đó năm 2020, huyện phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; triển khai xây dựng tuyến đê kiểu mẫu tại thị trấn Ngô Đồng, xây dựng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt nông thôn tại nguồn và quản lý rác thải cộng đồng ở 6 xã trên toàn huyện; xây dựng và ban hành bộ tiêu chí gia đình, xóm (TDP) NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2020 - 2025; 18 xóm, tổ dân phố của 22 xã, thị trấn đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Thực hiện được mục tiêu này, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và có cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn.

 • 02/11/2020

  Giao Châu nỗ lực phấn đấu xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao,.

  Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xóm nông thôn mới kiểu mẫu do tỉnh, huyện phát động, Mặc dù còn nhiều khó khăn song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, địa phương xã Giao Châu đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 và xóm Minh Thắng hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

 • 02/11/2020

  UBND huyện đánh giá tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, xóm NTM kiểu mẫu

       Qua thực tế kiểm tra, rà soát, đánh giá của Văn phòng điều phối NTM huyện, đến nay 6 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2020 hiện 3 xã đạt 15/19 tiêu chí gồm Giao Hải, Giao Tiến và Giao Hà; các xã Hoành Sơn, Giao An, thị trấn Ngô Đồng mới đạt 14/19 tiêu chí. Các địa phương đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu năm 2020 đều đạt từ 18-27 mục trong 5 nhóm tiêu chí. 

 • 29/10/2020

  Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Thuận.

  Năm 2020, xã Hồng Thuận có xóm 7 và xóm 10 đăng ký thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đánh giá, 2 xóm còn 14 nội dung trong 5 nhóm tiêu chí chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo do xóm còn hộ nghèo không thuộc bảo trợ xã hội, khuôn viên gia đình, cảnh quan môi trường; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tại nhà văn hóa xóm; tỷ lệ hộ gia đình có thùng rác hai ngăn, công tác vệ sinh môi trường...

 • 12/10/2020

  Xóm 10 - xã Hồng Thuận phấn đấu xây dựng xóm NTM kiểu mẫu.

  Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta khẳng định, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, mặc dù có những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, nhưng với quyết tâm chính trị, hiện nay xóm 10, xã Hồng Thuận đang tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

 • 09/10/2020

  Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, xóm NTM kiểu mẫu tại xã Hoành Sơn, Giao Tân, Giao Hải, Giao Hà, Giao Long.

  Tại các đia phương thực hiện NTM nâng cao, xóm NTM kiểu mẫu cho thấy, những tiêu chí như cảnh quan môi trường; mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình phân loại rác thải tại nguồn; duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT cần được tiếp tục quan tâm chỉ đao. Các xã, thị trấn nhất là xóm đội mong muốn được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để hoàn thiện các tiêu chí như kế hoạch đã đề ra.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...