Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
 • 23/09/2020

  Kiểm tra đánh giá xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Giao Hương

   Những năm qua nhân dân xóm 2 xã Giao Hương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mở rộng ngành nghề dịch vụ phát triển kinh tế gia đình.  Đời sống nhân dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng. Nhờ đó nhân dân có điều kiện đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi thôn xóm, hiện hơn 2 km đường dong xóm được bê tông hóa đảm bảo mặt đường rộng 3 - 4m, nhà văn hóa xây dựng khang trang là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhân dân. Công tác văn hóa, y tế giáo dục được nhân dân quan tâm, tỷ lệ trẻ em được huy động vào lớp mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95%.  

 • 22/09/2020

  Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thiện

       Căn cứ theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay xã Giao Thiện có 15/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Các tiêu chí chưa đạt như tiêu chí số 3 về quy hoạch phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của xã và các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tiêu chí số 9 về số lao động nông thôn trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động được phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, rủi ro thiên tai, tiêu chí số 12 và 13 về cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

 • 16/09/2020

  Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại xã Giao Thanh

       Năm 2020 xã Giao Thanh đăng ký xóm Thanh Châu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, địa phương đã triển khai kế hoạch xuống cơ sở xóm đội, tiến hành rà soát thống kê các tiêu chí theo quy định với 5 nhóm tiêu chí. Căn cứ theo bộ tiêu chí quy định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 đến nay xóm Thanh Châu có 3/5 nhóm tiêu chí cơ bản đạt và đạt. Đối với tiêu chí số 1 về sản xuất, việc làm, thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, tiêu chí số 4 về môi trường, cảnh quan chưa đạt. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người hiện tại địa phương đạt 48 triệu đồng, hộ nghèo còn 0,49% chưa đạt quy định. Tiêu chí cảnh quan môi trường hiện chưa thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, việc hộ gia đình sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác chưa thực hiện.

 • 16/09/2020

  Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 tại xã Giao Châu và Giao Yến.

      Năm 2020, xã Giao Châu chỉ đạo xóm Minh Thắng thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Ngay sau khi được chọn, chi ủy xóm đã tập trung lãnh đạo triển khai các phần việc theo 5 tiêu chí. Đến nay các tiêu chí đều cơ bản đạt, riêng tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 50 triệu. Xã Giao Yến chọn xóm 9 và xóm 13 đăng ký thực hiện chương trình xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Qua kiểm tra thực tế, xóm 9 còn 4 nội dung, xóm 13 còn 8 nội dung trong 5 nhóm tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt hoặc đang triển khai thực hiện.

 • 07/06/2020

  Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại xã Giao Tiến

       Căn cứ theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay Giao Tiến đã đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 3,4,5 và 17. Năm 2020 Giao Tiến phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao và xóm 8 Hùng Tiến đạt NTM kiểu mẫu.

 • 04/06/2020

  Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại xã Hoành Sơn.

  Đến nay Hoành Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1, 3, 4, 5 và tiêu chí số 12. Đối với NTM kiểu mẫu, địa phương đã xây dựng lộ trình theo lộ trình, theo đó năm 2020 phấn đấu xóm 2 được công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

 • 25/05/2020

  Phát huy nguồn lực xây dựng thành công thị trấn Quất Lâm trở thành đô thị loại IV

      Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Quất Lâm đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; huy động các nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

 • 20/05/2020

  Đổi mới ở miền quê ven biển Giao Long sau một nhiệm kỳ Đại hội Đảng

          Năm năm qua, Đảng bộ xã Giao Long phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khai thác mọi tiềm năng lợi thế sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình làm điểm NTM kiểu mẫu, trên cơ sở đó nhân rộng ra các xóm. Tiếp tục tranh thủ mọi người lực nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu có 60% xóm NTM nâng cao, 40% xóm NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

 • 22/03/2020

  Bạch Long phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao

       Năm 2014, xã Bạch Long về đích nông thôn mới (NTM). Không dừng lại ở đó, cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục chung sức đồng lòng nâng cao chất lượng các tiêu chí, bức tranh nông thôn đã thay đổi cả về chất và lượng. Cơ sở vật chất được tăng cường,  sản xuất phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, Bạch Long đang trên đà khởi sắc.

 • 10/03/2020

  Hoành Sơn tập trung nguồn lực xây dựng NTM

         Năm năm qua, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, Hoành Sơn đã đầu tư trên 25 tỷ đồng sửa chữa, xây mới các công trình phúc lợi địa phương. Trong đó, xây dựng nhà hiệu bộ Trường mầm non gần 6 tỷ đồng, khu xử lý rác tập trung hơn 3 tỷ đồng, Trạm Y tế xã trên 5 tỷ đồng…

  1 2 3 4 5 6 7 8 9