Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Đăng nhập
Tin Mới
 • Hội nghị triển khai kế hoạch công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

        BTV huyện ủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị khóa IX và kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ chính trị (khóa XI). Đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Mai...

 • Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng chú trọng công tác xây dựng Đảng.

  Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng thường xuyên quan tâm công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn từng chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên một cách sát thực, đảm bảo đúng quy định, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo ở cơ sở trong việc quan tâm...

 • Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa II năm 2017.

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa II năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

 • Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2017.

  Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2017

  Sau lớp đối tượng đảng khóa II, theo kế hoạch, năm 2017 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giao Thủy sẽ tổ chức 22 lớp giáo dục chính trị cho các đối tượng.

 • Hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên , bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016

  Năm 2016, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã triển khai có kết quả công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt đã tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV  và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, chú trọng; công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc.

 • Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổng kết nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Năm 2016 Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp như Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa XV. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong năm đã kết nạp 142 đảng viên mới đạt 109% kế hoạch,...

 • Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

  Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ năm 2016, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 217, số 218 của Bộ chính trị khóa XI và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành và đoàn thể; các đồng chí Phó bí thư các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

 • Huyện ủy Giao Thủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQ TW 4 lần thứ XII của Đảng.

  Tại hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TW 4 khóa XII, Đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn huyện tập trung nghiên cứu thảo luận và xây dựng chương trình hành động với quan điểm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 61 - B1 (khóa X - Giao Thủy), niên khóa 2017 - 2018

  Trong toàn khóa Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 70 học viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu 7 học phần, đó là: những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mac - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng...

  1 2 3