Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
 • 19/01/2020

  BCH Đảng bộ xã Bạch Long tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành Đảng cộng sản Việt Nam, triển khai nhiệm vụ năm 2020

        Năm 2020 Đảng bộ xã Bạch Long phấn đấu các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 4-5 đảng viên mới. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chính quyền vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về sản xuất muối phấn đấu hoàn thành kế hoạch 10.000 tấn. Sản lượng màu quy ra thóc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên 370 tấn. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trên 560 tấn. Thủy sản trên 3.400 tấn.

 • 19/01/2020

  Huyện Giao Thủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

         Năm 2019,  các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Hoàn thành việc rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 • 19/01/2020

  Xã Giao Thịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

       BCH Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); trao huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 27 đồng chí và Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020.

 • 12/01/2020

  Khai giảng lớp nhận thức về Đảng dành cho thanh niên ưu tú trúng tuyển nhập ngũ năm 2020.

           Tham gia lớp học có 80 học viên là những thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của các xã, thị trấn trong huyện. Trong một tuần học tập, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về Đảng, lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn.

 • 06/01/2020

  Đại hội Chi bộ 9 xã Giao Yến nhiệm kỳ 2020-2022

  Qua phân loại đánh giá hàng năm có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên yếu kém, vi phạm qui định những điều đảng viên không được làm. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được coi trọng, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đồng chí Đảng viên tại cơ sở. Công tác chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh

 • 04/01/2020

  Đại hội điểm Chi bộ Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Đảng bộ Ngân hàng NN - PTNT Giao Thủy.

  Nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ Phòng Kế toán - Ngân quỹ đã chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, BGĐ Ngân hàng NN - PTNT huyện thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu huy động, quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay. Qua đó góp phần tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • 08/12/2019

  Đại hội Chi bộ 2, Đảng bộ Giao An nhiệm kỳ 2020 – 2022

         Nhiệm kỳ qua, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đều được Chi ủy truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đánh giá phân loại đảng viên có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 • 15/11/2019

  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019.

                  Trong 10 ngày học tập, 44 học viên đã được truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Kết thúc khóa học, có trên 84% học viên đạt khá giỏi, trong đó có 15 học viên đạt loại giỏi, bằng trên 34%.

 • 05/11/2019

  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2019

  Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa III năm 2019. Trong thời gian học tập 10 ngày 42 học viên sẽ được các đồng chí giảng viên truyền đạt các chuyên đề lý luận cơ bản gắn thực tiễn.

 • 22/10/2019

  Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa IV năm 2019.

          Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

  1 2 3 4 5 6 7 8