Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1.     Văn phòng UBND huyện:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Tùng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Viết Sự

SĐT: 02283.895.014

2.     Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trưởng phòng: Phan Văn Hào – SĐT: 02283.895.140

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ - SĐT: 02283.730.045

Phó trưởng phòng: Phạm Trung Kiên

3.    
Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng phòng: Bùi Văn Khôi

Phó trưởng phòng: Phùng Hữu Thảo - SĐT: 0915.430.368

SĐT: 02283.895.048

4.    
Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hưng

Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Thanh

Phó trưởng phòng: Bùi Hữu Nghị

SĐT: 02283.895.029 – 02283.895.160

5.     Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng: Nguyễn Cao Cường

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Ngũ

Phó trưởng phòng: Vũ Cao Thượng

Phó trưởng phòng: Phùng Văn Hà

SĐT: 02283.895.0369

6.     Phòng Nội vụ

Q. Trưởng phòng: Phùng Thị Lan Hương

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Thoa

SĐT: 02283.730.737

7.     Thanh tra huyện

 Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Quang

Phó Chánh thanh tra: Phạm Thị Hồng

SĐT: 02283.895.035

8.     Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trưởng phòng: Vũ Ngọc Côn

Phó trưởng phòng: Cao Ngọc Ánh

Phó trưởng phòng: Trần Xuân Sinh

Phó trưởng phòng: Trần Quang Hưng

SĐT: 02283.895.036

9.     Phòng Công thương

Quyền trưởng phòng: Nguyễn Văn Phòng

Phó trưởng phòng: Đặng Quang Chiêu

Phó trưởng phòng: Doãn Văn Trí

10.   Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Vũ Văn Chương

Phó trưởng phòng: Trần Minh Tuân

SĐT: 02283.895.173

11.     Phòng Y tế

Trưởng phòng: Bs. Doãn Văn Lượng

Phó trưởng phòng: Doãn Quang Dũng

SĐT: 02283.730.589

12.    Phòng Tài nguyên & Môi trường:

Trưởng phòng: Trần Thị Ngát

Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Trường

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Ngọc

SĐT: 02283.895.130