Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

       
              

ĐỒNG CHÍ: DOÃN QUANG HÙNG

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1978

Quê quán: xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Tiến sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0855.388.668


 
             

               ĐỒNG CHÍ: CAO THÀNH NAM

              Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

              Ngày, tháng, sinh: 04/01/1973
              
              Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

              Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Số điện thoại cơ quan: