Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY


ĐỒNG CHÍ: Nguyễn Thành Mạnh

Chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1962

Quê quán: Bạch Long – Giao Thủy – Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Nhiệm vụ:

Phụ trách chung các mặt công tác của UBND huyện và trựctiếp phụ trách công tác nội chính, nội vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội của huyện, đất đai, tài nguyên - môi trường, điều hành ngân sách,công tác đầu tư, thông báo chủ trương đầu tư.

- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện;Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban An toàngiao thông; Trưởng ban chỉ đạo cải cách hànhchính; Trưởng ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008 hành chínhcông

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật củahuyện;

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện;

- Phụ trách các cơ quan khối nộichính: Công an, Quân sự, Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, Đồn Biên phòng Ba Lạt,Quất Lâm; Chi cục Thi hành án dân sự.

- Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ với Tỉnh uỷ, HĐND,UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, BanThường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Viện KSND,Tòa án nhân dân huyện.

 

              

ĐỒNG CHÍ:VŨ THANH TÌNH

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1963

Quê quán: Thị Trấn Ngô Đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

Nhiệm vụ:


- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Phát triển sự nghiệpGiáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Dân số - KHHGĐ, Y tế, Văn hoá - Thể thao - Dulịch, Lao động TB&XH, Báo chí, Thông tin - Truyền thông, Bưu điện, Phátthanh - Truyền hình, Chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tôn giáovà các lĩnh vực xã hội khác; giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy hoạch, kếhoạch phát triển văn hoá - xã hội.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và đôn đốc giảiquyết khiếu nại - tố cáo của công dân;

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện;

- Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệvới MTTQ và các đoàn thể nhân dân;

- Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và cácBan chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Phụ trách các cơ quan: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động- TB&XH, hội Chữ Thập đỏ, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, Phòng Văn hoá- Thông tin, Trung tâm Bảo trợ và phòng chống các tệ nạn xã hội; Bưu chính,Viễn thông, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Bệnhviện đa khoa huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện;

- Phụ trách các xã: Giao Hải, Giao Nhânvà Thị trấn Ngô Đồng.

            ĐỒNG CHÍ: CAO THẾ TẠO

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1961

Quê quán: Giao An- Giao Thủy- Nam Định

Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực phát triển Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp, công tác thu ngân sách, đăng ký kinh doanh, quản lý thịtrường, xây dựng, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, thương mại, điệnlực, tín dụng, ngân hàng, công tác đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao thông củahuyện; quy hoạch xây dựng các xã, thị trấn;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịchUBND huyện phân công phụ trách;

- Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hộihuyện;

- Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ của huyện;

- Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện vàcác Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Phụ trách các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Công thương,Ngân hàng chính sách và xã hội, Thống kê, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước,Điện lực, Đội Quản lý thị trường, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếtrong huyện;

- Phụ trách các xã: Giao Thanh, Bình Hòa, Giao Hà

               

ĐỒNG CHÍ: DOÃN QUANG HÙNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1978

Quê quán: xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0989738668


Nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng UBND huyện;Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp,ngành nghề nông thôn, kinh tế mới, tài nguyên và môi trường, chương trình nước sạch;

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kếhoạch phát triển nông thôn; nông, lâm, ngư nghiệp, kế hoạch phát triển hệ thốngthuỷ lợi trên địa bàn huyện.

- Giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủtịch UBND huyện phân công phụ trách;

- Giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất và tài nguyên - môi trường;

- Phó Ban thường trực Ban chỉ huyphòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn;

- Trưởng ban chỉ đạo Ngân hàng đầu tưphát triển nông nghiệp - nông thôn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Đạidiện lãnh đạo quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008 và các Ban chỉ đạokhác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Phụ trách cơ quan: Văn phòng UBND, Phòng Nông nghiệp& PTNT, Phòng Tài nguyên và  Môi trường, Hạt Quản lý đê điều, Công ty TNHHmột thành viên KTCTTL Xuân Thuỷ, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyếnnông; Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện.

-  Phụ trách các xã: Giao Tiến,Giao Tân, Giao Yến