Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Các Ban xây dựng Đảng

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  Đồng chí: Tô Xuân Hiển

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 20/3/1964

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại cơ quan: 02283.895.106

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy: Đ/c Phùng Hữu Thiên

 ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
                  

Đồng chí: Cao Thành Nam

Chức vụ:  Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 04/01/1973

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan:

Phó Chủ nhiệm UBKTHU:  Đ/c Phan Văn Năng

 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 Đồng chí:   Nguyễn Kim Khuyến

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 02283.895.108

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy:   Đồng chí: Doãn Thị Hải

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
                    

 Đồng chí: Vũ Thị Tuyết Minh

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 04/8/1978

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan:

Phó Ban  Dân vận Huyện ủy: Đ/c Phạm Trung Phong