Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


 

 

Đồng chí: Phạm Đức Tạ

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Sinh năm: 1959

Quê quán: Giao Tân- Giao Thủy- Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 03503.894.738

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Mạnh

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 19/12/1962

Quê quán: Bạch Long- Giao Thủy- Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại cơ quan: 03503.895.107

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Chánh Văn phòng: Đ/c Vũ Ngọc Côn

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Lưu Văn Kiên

Số điện thoại: 03503.895.011; 03503.895.012