Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


 

 

Đồng chí: Phạm Đức Tạ

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Sinh năm: 1959

Quê quán: Giao Tân- Giao Thủy- Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 03503.894.738

 

Đồng chí: Phạm Quang Ái

Chức vụ:  Phó Bí thưu thường trực Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 

Quê quán: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại cơ quan: 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Tiến Tùng

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Lưu Văn Kiên

Số điện thoại: 03503.895.011; 03503.895.012