Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


 

Đồng chí: PHẠM QUANG ÁI

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy huyện Giao Thủy

Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1967

Quê quán: Xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 

 

 

 

Đồng chí: 

Chức vụ: 

Ngày, tháng, sinh: 

Quê quán: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại cơ quan: