Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
79 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực khiếu nại tố cáoBQL các khu công nghiệp
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực khiếu nại tố cáoBQL các khu công nghiệp
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1 Lĩnh vực khiếu nại tố cáoBQL các khu công nghiệp
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 Lĩnh vực khiếu nại tố cáoBQL các khu công nghiệp
Thủ tục Giải quyết tố cáo Lĩnh vực khiếu nại tố cáoBQL các khu công nghiệp
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (nhà đầu tư trong nước có dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ). Lĩnh vực đầu tưBQL các khu công nghiệp
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án trong khu công nghiệp: Dự án sản xuất thuốc lá điếu; phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế của nhà đầu tư trong nước; Lĩnh vực đầu tưBQL các khu công nghiệp
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lĩnh vực đầu tưBQL các khu công nghiệp
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lĩnh vực đầu tưBQL các khu công nghiệp
Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trường hợp điều chỉnh: mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). Lĩnh vực đầu tưBQL các khu công nghiệp
12345678