Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
 • 08/07/2020

  Huyện Giao Thủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

  Hiện nay, BCH Đảng bộ huyện đang tập trung các bước chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Hoàn thành dự thảo các Văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ huyện, Đề án nhân sự cấp ủy, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi trình BTV tỉnh ủy.

 • 27/06/2020

  Ban chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, song Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, tập trung sản xuất kinh doanh nên nhiều chỉ tiêu phát triển KTXH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 • 26/06/2020

  Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020

        Báo cáo viên đã thông tin một số vấn đề về tình hình thế giới, trong nước, kết quả nổi bật Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời triển khai phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng.

 • 23/06/2020

  Đảng bộ xã Giao Hà Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Năm năm qua, Đảng bộ xã Giao Hà đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, cơ bản đạt và vượt 10 chỉ tiêu đề ra: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì tốt cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết và hình thành được một số vùng sản xuất rau sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap bước đầu đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 150 triệu đồng/ha/năm. Giao Hà là địa phương sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã văn hóa NTM. Hiện nay đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

 • 23/06/2020

  Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2020

        Trong thời gian từ 23-26/6/2020, 52 quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy học tập, nghiên cứu các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; đồng thời chấp hành nội quy của lớp học cũng như của Trung tâm. Phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, tiếp tục phấn đấu được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • 21/06/2020

  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Giao Xuân lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Giao Xuân đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến năm 2025 có từ 200 cơ sở kinh tế trở lên với hơn 1000 lao động, duy trì và phát triển hộ kinh tế cá thể nông nghiệp và thủy sản gần 2300 hộ với 5000 lao động. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 5% so với chỉ tiêu huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm. Đến năm 2025 địa phương không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên

 • 15/06/2020

  Đảng bộ Giao Thanh đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đại hội đã xây dựng10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phấn đấu đạt thu nhập đầu người đến 2025 là 100 triệu đồng/ năm.

 • 12/06/2020

  Thị trấn Ngô Đồng phấn đấu sớm đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu

       Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu. Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ngô Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • 12/06/2020

  Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Đảng bộ xã Giao Thịnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, QP - AN. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững là đơn vị có năng suất, sản lượng lúa đứng đầu tỉnh, huyện, năng suất hàng năm đạt trên 135 tạ/ha; Quốc phòng - An ninh được tăng cường giữ vững. Hoàn thành 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đã đề ra. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Giao Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/năm; đến năm 2025 có 50% số xóm đạt xóm NTM nâng cao, 20% số xóm đạt NTM kiểu mẫu.

 • 12/06/2020

  Giao Thanh phát huy vai trò của tổ chức Đảng, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội

       Trong điều kiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn về tiềm lực kinh tế, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Thanh luôn đoàn kết, nỗ lực, tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn, chuyển biến tích cực trong đời sống của nhân dân. Đảng bộ xã 5 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...