Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
14:14' 3/5/2013

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với huyện Giao Thủy là rất cao khi ba bề, bốn bên các địa phương lân cận như Thái Bình, Xuân Trường, Hải Hậu đều đã bùng phát dịch tai xanh trên đàn lợn. Trước tình hình trên, Huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện, bảo đảm an toàn vật nuôi và sức khỏe của nhân dân. 
Trang trại lợn của anh Đinh Văn Hợp-xóm 14 Giao An do làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại nên không có dịch bệnh xảy ra (Ảnh: Trần Hưng)

Trên địa bàn tỉnh Nam Định, từ ngày 27/3-29/4/2013 dịch lợn tai xanh đã xảy ra ở 24 xã (315 xóm, 3.035 hộ) thuộc 2 huyện Trực Ninh (15/21 xã) và Xuân Trường (9/20 xã). Tổng số lợn mắc bệnh là 18.595 con, tổng số lợn tiêu hủy là 8.246 con, trọng lượng tiêu hủy là 146.770kg. Tại 4 xã bị uy hiếp của huyện Hải Hậu (Hải Đường, Hải Phong, Hải Toàn, Hải An) đã có 60 con lợn chết phải tiêu hủy, trọng lượng là 3.751kg. Giao Thủy là huyện giáp với hai huyện đã xuất huyện dịch bệnh là Hải Hậu và Xuân Trường mặc dù dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ nhưng nguy cơ phát sinh bệnh là rất cao.

Trước tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, tỉnh; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trong huyện. UBND huyện đã chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

- Ngày 6/4/2013, UBND huyện họp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Ngày 08/4/2013 ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; ngày 16/4/2013 ban hành Công văn số 169/UBND-NN&PTNT về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; ngày 24/4/2013 ban hành Công văn số 182/UBND-NN&PTNT về việc chỉ đạo phòng, trừ dịch hại trên cây trồng và vật nuôi. Ngày 05/04/2013 UBND huyện có Kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Ngày 22/4/2013 Chi cục Thú y tỉnh tổ chức tập huấn về bệnh Tai xanh và kỹ thuật tiêm phòng vắc xin cho Trưởng Thú y các xã, thị trấn trong huyện.

Ngày 23/04/2013 đồng chí Nguyễn Văn Đồng-Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn về đánh giá kết quả triển khai phòng, chống dịch bệnh tai xanh và thông báo kết quả kiểm tra của đoàn công tác Cục Thủ y. UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn thành lập 6 chốt kiểm dịch đầu mối giao thông giáp với các huyện có dịch tại ngã ba Ngô Đồng, cầu Xi măng, cầu Thọ Nghiệp, cầu Xuân Phú xã Giao Tiến, cầu Thức Khóa, cầu Hà Lạn xã Giao Thịnh và 2 tiểu ban: tiểu ban thống kê đàn lợn và tiêm phòng, tiểu ban tiêu hủy gia súc khi có dịch; giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị mua vôi bột cấp cho các chốt kiểm dịch của các xã, thị trấn; giao Trạm Thú y huyện phối hợp với các xã, thị trấn ký kết với 5 bến đò qua sông Hồng về việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào địa bàn.

Từ ngày 18/4/2013 Tỉnh đã cấp 13.300 liều vắc xin tai xanh, 1.500 lít hóa chất khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Từ ngày 19/4/2013 tổ chức tiêm phòng vắc xin tai xanh cho đàn lợn tại vùng có nguy cơ cao, vùng uy hiếp, đến ngày 27/4/2013 toàn huyện đã tiêm được 10.292/14.620 con, đạt 70,3%; tiếp tục triển khai tiêm phòng 100% số lợn trong diện tiêm tại vùng có nguy cơ  cao, vùng uy hiếp. Triển khai tiêm phòng cho 2 xã Giao Phong, Giao Yến và các xóm của xã Bình Hòa, Giao Hà, Hồng Thuận (vùng đệm giáp với xã vùng uy hiếp).

- Ngày 26/4/2013 UBND huyện thành lập 4 đoàn, ngày 27/4/2013 thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh tai xanh tại các xã vùng uy hiếp và vùng có nguy cơ cao, vùng uy hiếp, kiểm tra các chốt kiểm dịch, các bến đò.

- Kết quả kiểm tra, thống kê đàn lợn đến ngày 27/4/2013 là: 51.885 con (lợn nái: 7.868 con, lợn đực giống là 70 con, lợn thịt 30.148 con, lợn sữa là 13.799 con). Giao Trưởng thôn, xóm và thú y cơ sở quản lý, giám sát dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, ký cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán, giết mổ gia súc trên địa bàn không buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn tại vùng có dịch.

- Ngày 25/4/2013 cấp phát 2,5 tấn vôi bột, ngày 30/4/2013 cấp phát 3 tấn vôi bột cho ba xã Giao Tiến, Giao Thịnh và thị trấn Ngô Đồng.

- Đài Phát thanh-Truyền hình huyện, xã liên tục thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 378- CV/HU ngày 26/4/2013, ngày 30/4/2013 mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đồng-Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  và các ngành liên quan về đánh giá kết quả triển khai phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bênh trên địa bàn huyện ta thời gian qua là:

+ Công tác rà soát, thống kê đàn lợn chưa tốt.

+ Việc tiêm vắc xin tai xanh ở một số xã còn chậm, vẫn còn một số hộ tại các xã vùng uy hiếp, vùng nguy cơ cao chưa chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin cho đàn lợn.

+ Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc nhìn chung còn chưa tốt, nhiều xã triển khai còn hình thức nên hiệu quả chưa cao.

+ Lãnh đạo một số địa phương vẫn còn chủ quan, chưa thực sự quan tâm tới  công tác phòng, chống dịch bệnh; chưa chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Chưa chủ động bố trí kinh phí của địa phương phục vụ phòng, chống dịch bệnh, còn trông chờ ỷ lại  vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian tới như sau:

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Ban chỉ đạo PCDBGSGC các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn.

- Rà soát, thống kê nắm chắc tổng đàn và tình hình dịch bệnh hàng ngày, phát hiện sớm các trường hợp dịch bệnh phát sinh, khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường: bỏ ăn, sốt cao hoặc xảy thai phải báo cáo ngay cho thú y hay chính quyền đại phương để có biện pháp xử lý, tuyệt đối không bán chạy, không giấu dịch.

- Chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin tai xanh cho đàn lợn tại các xã ở vùng uy hiếp, vùng có nguy cơ cao, đảm bảo tập trung nhanh, gọn; danh sách tiêm phòng phải có xác nhận của chủ hộ và xóm trưởng.
- Tiếp tục tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng cho những lợn chưa được tiêm trong vụ xuân. Ngoài lượng vắc xin, hóa chất của huyện cấp các địa phương chủ động sử dụng kinh phí dự phòng để mua vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Triển khai tích cực Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện nhất là những vùng có nguy cơ cao .

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng cách bổ sung các loại vitamin, khoáng, đường gluco. Phát động các hộ chăn nuôi chủ động bỏ tiền mua hóa chất và vôi bột thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên.

- Tăng cường hoạt động của các chốt kiểm dịch , kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp lệnh Thú y.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các thôn, xóm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm minh các trường hợp thiếu trách nhiệm trong phòng, chóng dịch bệnh tai xanh và cúm gia cầm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh cách phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh tai xanh, cúm gia cầm, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, cơ chế chính sách của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh để người dân tự giác thực hiện.
Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên cần tránh tâm lý chủ quan, hình thức, chiếu lệ. Theo tinh thần Công văn số 378- CV/HU thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, đ/c Phó Bí thư Thường trực, đ/c Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy- UBND huyện về kết quả công tác phòng chống dịch của địa phương mình./.
                                                                                       Hồng Luyến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :