Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân
10:43' 4/1/2013

Trong tất cả các quyền và nghĩa vụ của công dân được pháp luật Việt Nam thừa nhận thì quyền và nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, hi sinh chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc - bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả nhất của mỗi công dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi công dân phải là trên hết, trước hết. Đặc biệt, khi Tổ quốc bị lâm nguy thì quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân thực sự là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả và phải được đặt lên hàng đầu. Mọi công dân đều có nghĩa vụ, trách nhiệm phải hi sinh quyền và lợi ích riêng tư của cá nhân, gia đình, chiến đấu vì quyền và lợi ích cao cả của Tổ quốc, của quốc gia, dân tộc.
Nam thanh niên trong độ tuổi xã Bạch Long đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự
Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Hiện nay, đất nước ta hòa bình, ổn định, đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, luôn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tựu đó đã góp phần tăng cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của đất nước; đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đó; đất nước ta cũng còn đứng trước những khó khăn, thách thức. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và đội ngũ thanh niên là những người chiến sĩ anh dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc đất và biển, trời quê hương. Đó chính là một cách cụ thể biểu hiện lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hiện nay. Luật Nghĩa vụ quân sự cũng đã khẳng định; bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.


Thanh niên xã Giao Phong tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2013
Ảnh: Chu Thế Vĩnh


Thanh niên Giao Thủy hồ hởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2012
Ảnh: Chu Thế Vĩnh
 

Trong những ngày này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy chúng ta đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Mong rằng mỗi nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt lệnh khám tuyển, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc khi trúng tuyển. Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta, trong đó có truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang huyện Giao Thủy, thanh niên huyện nhà quyết tâm làm tròn bổn phận công dân trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc để qua đó thể hiện rõ nét nhất tinh thần yêu nước của mình. Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay luôn tiếp nối truyền thống hào hùng của những lớp người đi trước, nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, ra sức xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng chính là góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.
                                                                                                   VHDLGT

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : tran van duong ( minhduong.tran.509@...).Gửi ngày: 09/07/2013
cho e hoi vi sao e ko ac tong quan hay vi nha w dang co anh phuc vu tai trong quan doi ma e den tuoi rui hay vi bang cap e ko co