Giao Thủy hưởng ứng phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
15:36' 10/8/2011
Sáng ngày 05.8.2011, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Giao Thủy, đồng chí Nguyễn Văn Đồng- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện đã có bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động.Đồng chí Chủ tịch khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Riêng với huyện Giao Thủy, trong nhiều năm qua, ngành nông- lâm thủy sản tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt bình quân khoảng 3,6%/năm, chiếm tỷ trọng 48% trong cơ cấu nền kinh tế, bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả... Tuy nhiên, vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

Vì vậy, trong bối cảnh mới, vì mục tiêu xây dựng huyện Giao Thủy phát triển vững mạnh toàn diện, nhanh, mạnh và bèn vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXIV, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tới mục tiêu đến năm 2015 toàn huyện có 8 xã, thị trấn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 có 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04- NQ/HU ngày 01/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng Bộ huyện khóa XXIV đã đề ra.

                                          Toàn cảnh hội nghị

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện quán triệt tới các cấp, các ngành, ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt đòi hỏi phải tập trung cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện. Bám sát tiêu chí và nội dung xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh huy động tối đa các nguồn lực, trong đó nội lực là chủ yếu để xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch về tài chính trong xây dựng nông thôn mới.

                          Nông thôn Giao Thủy hôm nay

Nhân dịp này, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, đồng thời triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kết hợp với công tác dồn điền đổi thửa trong thời gian tới.         

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện Giao Thủy được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến 2025, chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến 2015 phấn đấu có 8 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM;  giai đoạn 2 từ năm 2016 đến 2020, phấn đấu có thêm 8 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM và giai đoạn 3 từ 2020- 2025 toàn huyện hoàn thành việc xây dựng NTM theo tiêu chí của Chính phủ.

                       Thực hiện: Phan Đức- Mạnh Tuyên (Phòng VHTT Giao Thủy)

                                
Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Trịnh Văn Mùi ( cenabui@...).Gửi ngày: 26/08/2011
Chúc mừng Cổng điện tử huyện Giao Thủy đã khai trương. Đây là niềm tự hào của những người con quê hương Giao Thủy. Xin kính chúc Đảng Ủy, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Giao Thủy ngày càng ấm no, hạnh phúc. Xứng đáng là quê hương địa linh nhân kiệt, đất phủ Thiên Trường bất tử. Trịnh Văn Mùi Cán bộ Tư pháp hộ tịch Phó công an xã Giao Hải.