UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011
8:39' 1/7/2011
    Ngày 27 tháng 6 năm 2011,UBND huyện Giao Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
    Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Nghinh- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Tình- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, , các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện- chủ trì hội nghị.
    Hội nghị nhất trí đánh giá : thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011 bên cạnh những thuận lợi, huyện nhà cũng gặp nhiều khó khăn: rét hại kéo dài, thiếu nước, thiếu điện, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Huyện ủy, UBND huyện, sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm vẫn phát triển ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt trên 50% kế hoạch năm.
    - Phát triển kinh tế:     
    Tổng diện tích lúa xuân: 7.904 ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 22 ha so với vụ xuân năm 2010, năng xuất ước đạt 75 tạ/ha tương đương với vụ Xuân năm 2010. Tổng đàn lợn tại thời điểm 1/4/2011: 63.242 con, tăng 0,9% so với cùng kỳ, đạt 104,5% kế hoạch; đàn gia cầm: 649.000 con, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Kết quả tiêm phòng vụ xuân: Tiêm vacxin phòng dịch tả và tụ huyết trùng cho đàn lợn được 16.550 con, đạt 78,8% so với kế hoạch; tiêm vacxin phòng dịch lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, dê, lợn được 2.580 con (trong đó đàn trâu, bò 2.218 con, đạt 100% kế hoạch); tiêm vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó được 8.100 con, đạt 36% kế hoạch. Sản lượng muối ráo ước đạt 19.000 tấn, bằng 97% so với cùng kỳ, đạt 47,5% kế hoạch. Về thủy sản: Tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 16.645 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 52,7% kế hoạch năm (trong đó: nuôi trồng 9.445 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 49,7% kế hoạch; khai thác 6.200 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ và đạt 57,9% kế hoạch).
    Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 ước 148.500 triệu đồng, đạt 48,5% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 346 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ.
    Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 186,644 triệu đồng, đạt 77,53% dự toán huyện, tăng 13,13% so với cùng kỳ. Thu từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 34,417 triệu đồng, đạt 61,15% dự toán, tăng 50,04% so với cùng kỳ.
    Các dự án xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai tích cực, công tác giải phòng mặt bằng các cự án giao thông, thủy lợi được chỉ đạo chặt chẽ, kiến quyết.
    - Phát triển văn hóa - xã hội:
    Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 2174/2176 học sinh, đạt 99,9% (bình quân toàn tỉnh đạt 99,89%); tỷ lệ đỗ tốt nghiệp BTTHPT là 301/301, đạt 100% (bình quân toàn tỉnh là 99,92%).
    Về công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Số người đến khám tại các Trạm y tế là 69.251 lượt người đạt 63,9% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tại Bệnh viện đa khoa huyện ước 58,246 lượt người đến khám chữa bệnh, đạt 110,1% kế hoạch, giảm 1,07% so với cùng kỳ, khám dự phòng ước thực hiện 82.500 lượt, đạt 50,7% kế hoạch, giảm 6,12% so với cùng kỳ.
Tổng số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm ước 1,217 cháu, giảm 22 cháu so với cùng kỳ, chỉ số giới tính 122 cháu trai/100 cháu gái; trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên ước 187 cháu, giảm 28 cháu so với cùng kỳ.
    Công tác Văn hóa - Thông tin, Thể thao & Du lịch: Tập trung thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng các chương trình phát thanh - truyền hình phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị đăng ký nếp sống văn hóa 3 năm 2009-2011, đến nay đã có 42 làng và 66 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 30 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ, số lượt khách đến tham quan du lịch ước đạt 115.000 lượt người, đạt 55,8% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu Bưu chính 6 tháng đầu năm ước thực hiện 1.498 triệu đồng, đạt 40,3% kế hoạch, giảm 6,5% so với cùng kỳ; doanh thu Viễn thông ước đạt 13,4 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ.
    Giải quyết việc làm mới cho 1.696 người, đạt 36,1% kế hoạch năm, giảm 23,7% so với cùng kỳ. Số lao động được đào tạo nghề mới: 325 người, đạt 36,3% kế hoạch, giảm 48,8% so với cùng kỳ.
   Quốc phòng- an ninh được củng cố, giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biển tích cực, đặc biệt  đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, đạt kết quả tốt, đội ngũ cán bộ chủ chốt HĐND, UBND xã, thị trấn được kiện toàn. Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề án trọng tâm theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Đặc biệt huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đang tiến hành xây dựng đề án xây dựng đề án nông thôn mới, đã tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tầng lớp nhân dân
.

Đ/c Phạm Đức Tạ- PCT Thường trực UBND huyện
 trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011


   Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn một số tồn tại, hạn chế là: Thời vụ thu hoạch lúa xuân chậm gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất vụ mùa; nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng đường 489 và một số dự án khác chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tồn đọng thuế trong lĩnh vực vận tải và tiền thuế đất chưa được khắc phục. Kết quả thu tiền thuê đất bãi bồi ven biển, vùng đầm tôm chậm. Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tuy tăng so với cùng kỳ nhưng mới đạt 48,5% kế hoạch; số lao động được giải quyết việc làm tại địa phương và tạo nghề chưa đạt yêu cầu; chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi Tiểu học và THCS chưa có chuyển biến tích cực. Việc giải phóng mặt bằng dốc Vạn Xuân - Giao Xuân và các hộ ki - ốt khu vực Nhà Văn hóa trung tâm huyện triển khai chậm so với kế hoạch đề ra. Các tai, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy tuy đã được ngăn chặn tích cực song vẫn còn diễn biến phức tạp.


Đ/c Phan Văn Tình- Tỉnh ủy viên,
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Tình- Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong việc tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm đồng thời nêu lên những định hướng trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: các cấp, các ngành cần bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2011 để tổ chức thực hiện đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác dồn điền đổi thửa nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp- nông thôn.Đ/c Nguyễn Văn Đồng- PBTHU, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đồng- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, đó là:
   1- Tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh lúa xuân, khẩn trương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2011, phấn đầu gieo cấy 8.100 ha lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại gắn với an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để xả ra dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng ở gia súc và dịch tai xanh ở lợn. Hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và lập đề án xây dựng nông thôn mới; triển khai dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống chuyển đổi chất lọc cho diêm dân. Thường xuyên kiểm tra đê, kè cống trong mùa mưa bão, phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Chỉ đạo các trại giống trên địa bàn tiếp tục sản xuất các loại giống thủy sản, vận động ngư dân tích cực bám biển khai thác, bảo đảm kế hoạch sản xuất năm 2011.
    2. Tập trung hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án. Hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã. Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2011. Tiếp tục triển khai kế hoạch dồn điền, đổi thửa tạo tiền đề tích tụ rượng đất trong sản xuất nông nghiệp.
    3. Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20% so với năm 2010. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công các công trình xây dựng, giao thông trên địa bàn, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định.
    4. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi năm 2012.
    5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm học 2011-2012 ở tất cả các cấp học, ngành học.
    6. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, giám sát phát hiện và phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh.
    7.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình đợt II/2011.
   8. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thẩm tra và công nhận các cơ quan, đơn vị, các xóm đăng ký công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa 3 năm 2009-2011. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ văn hóa - thông tin trên địa bàn.
    9. Đôn đốc các cơ sở dậy nghề đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho các đối tượng lao động nông thôn theo chỉ tiêu phân bố của tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.
    10. Tăng cường xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện: Hữu Thảo, Khánh Nguyên - Phòng VHTT Giao Thủy
              
    
Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :